سفرنامه ناصرخسرو


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۱۱:۴۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۲۹:۱۶
سفرنامه ناصرخسرو
  • محل نگهداری اثر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی‌ایران
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1392
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی (394-481) کهن ترین سفرنامه به زبان فارسی است که یادداشت های روزانه سفر هفت ساله او (437-444) به‌ایران، آسیای صغیر، شامات، مصر و عربستان می باشد. از‌این اثر نسخه های چندانی برجای نمانده است. یکی از قدیمی ترین و کامل ترین نسخه های آن، در سال 1298 قمری کتابت شده است که در کتابخانه ملی‌ایران نگهداری می شود.