گنجینه فرهنگ مردم


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۱۰:۵۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۲۵:۶
گنجینه فرهنگ مردم
  • محل نگهداری اثر: ادراه کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1392
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: گنجینه فرهنگ مردم، مجموعه‌ای از منابع مستند با موضوع آداب و رسوم، سنت ها، باورها و اعتقادات مردم‌ایران است که به همت سید ابوالقاسم انجوی شیرازی از سال 1341 الی 1357 شمسی در سازمان رادیو و تلویزیون ملی‌ایران گردآوری و سازماندهی شده است.‌این مجموعه با 115000 برگ سند، 1500 قطعه عکس و 5300 نوار شنیداری، کامل ترین منبع موجود در ثبت و ضبط خرده فرهنگ های‌ایران است. بسیاری از‌این خرده فرهنگ ها، امروزه به کلی از بین رفته و یا تغییر کرده اند که‌این امر بر اهمیت‌این گنجینه می افزاید. مجموعه فوق الذکر، با هدف شناسایی، حفظ و انتقال میراث فرهنگ عامه‌ایران گردآوری شده و از نظر اصالت، قدمت، محتوا، موضوع و منحصر به فرد بودن، جایگاه ویژه‌ای در شناخت فرهنگ عامه و مردم شناسی‌ایران دارد.