فیلم مستند جان مرجان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۵۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۱۰:۱۲:۲۸
فیلم مستند جان مرجان
  • محل نگهداری اثر: اداره کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1391
  • تاریخ ثبت در فهرست منطقه‌ای حافظه جهانی: 2014
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: جان مرجان به حیات وحش و چرخه های حیاتی دریای عمان و خلیج فارس با محوریت تپه های مرجانی و گونه های گیاهی و جانوری‌این منطقه (خاورمیانه) می پردازد. با توجه به خطر نابودی مرجان های دریایی در جهان و به ویژه خاورمیانه،‌این برنامه به دلیل اعتنا به حفاظت محیط زیست در دریای‌این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.‌این مستند علمی، موجب تصویب قانون منع تخریب مرجان ها (1384) در‌ایران شد و به دلیل تأثیرگذاری‌این اثر، یونسکو از آن به منظور آگاه سازی کشورهای خلیج فارس نسبت به اهمیت مرجان ها و خطراتی که آنها را تهدید می کند، مکرر استفاده کرده است.