نهج البلاغه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۴۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۵۱:۴۰
نهج البلاغه
  • محل نگهداری اثر: مرکز احیاء میراث اسلامی در قم
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1390
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: نهج البلاغه به عنوان یکی از مهم ترین منابع اسلامی مجموعه‌ای از خطبه ها، نامه ها، فرمان ها، دعاها و حکمت های حضرت علی است.‌این کتاب در سال 400 هجری توسط سیدرضی گردآوری شده است.