انجیل رسولان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۴۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۴:۴:۳۷
انجیل رسولان
  • محل نگهداری اثر: کتابخانه مرکزی تبریز
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1390
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: گرایش اقوام گوناگون به مسیحیت موجب شکل گیری نسخه های زیادی از انجیل به زبان های مختلف شده است. یکی از‌این انجیل ها نسخه‌ای به زبان آشوری است که در منطقه آذربایجان در نزدیکی ارومیه کتاب شده و مورد استفاده آشوریان‌این منطقه بوده است.‌این نسخه متنی کامل دارد و به زبان آشوری و با لهجه و حروف سریانی شرقی معروف به لهجه و حروف ادسادرها استنساخ شده است. نسخه معرفی شده تاریخ ندارد اما به نظر کارشناسان بیش از 1000 سال از تاریخ کتابت آن می گذرد و بر روی پوست ماهی نوشته شده است.‌این انجیل از نفیس ترین اناجیل خطی موجود در جهان است. در بالای بعضی صفحات‌این انجیل کلمه رسولان با رنگ قرمز نوشته شده است. در مجموع‌این انجیل 254 ورق دارد و هر صفحه آن شامل 32 سطر است.