مجموعه مستند تلویزیونی «کودکان سرزمین‌ایران»


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۱۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۱۰:۱۴:۳۰
مجموعه مستند تلویزیونی «کودکان سرزمین‌ایران»
  • محل نگهداری اثر: اداره کل آرشیو صدا و سیما
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی:  1395
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: مجموعه «کودکان سرزمین‌ایران» مستند تلویزیونی از نوع فرهنگی و‌ایران شناسانه است که در فاصله سال های 1374 تا 1376 توسط شبکه دو سیما در مورد فرهنگ ها و خرده فرهنگ های نقاط مختلف‌ایران تهیه شده است.‌این مجموعه شامل 52 قسمت است که درباره زندگی کودکان در نقاط مختلف کشور توسط کارگردانان مطرحی مانند ناصر تقوایی، محمدرضا اصلانی، خسرو سینایی، فرزاد موتمن، فرهاد مهران فر و محمدرضا مقدسیان ساخته شده است. ویژگی ساخص‌این مجموعه آن است که بسیاری از فیلم ها در مورد «یک کودک» است و رویکردی کلی نگر ندارد. تهیه کننده‌این اثر مرحوم محمدرضا سرهنگی است.