عرفات العاشقین و عرصات العارفین [8 جلد] (فارسی)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۵ - ۱۵:۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۱۰:۱۳:۲
عرفات العاشقین و عرصات العارفین [8 جلد] (فارسی)
  • محل نگهداری اثر: کتابخانه و موزه ملی ملک
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1394
  • تاریخ ثبت در فهرست منطقه‌ای حافظه جهانی: 2016
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: تذکره عرفات العاشقین یکی از بزرگ­ترین و مهم­ترین تذکره­ های فارسی است که در سال های 1022- 1024 ه. ق. از سوی تقی الدین محمد اوحدی حسینی دقاقی بلیانی (973- 1040)، شاعر، ادیب و نویسنده نام آور دوره صفوی به رشته تحریر درآمده است. وی‌این تذکره را پس از عزیمت به هند و در دربار جهانگیر شاه (حک 1014- 1037) نوشته است و در آن شرح حال و نمونه شعر نزدیک به سه هزار و پانصد شاعر را از آغاز شعر فارسی تا روزگار خود در بیست و هشت «عرصه» و هر عرصه را در سه «غرفه» شامل غرفه متقدمین، غرفه متوسطین و غرفه متأخرین آورده است.