مستند خلیج فارس


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۸ - ۱۱:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۳۱:۷
مستند خلیج فارس
  • محل نگهداری اثر: آرشیو مرکزی صدا و سیما
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1397
  • شماره ثبت ملی اثر در فهرست حافظه جهانی:
  • توضیحات: مستند خلیج فارس یا فیلم مستند اسناد نام خلیج فارس اثری از ارد عطارپور یکی  از مهمترین آثار مستند پژوهشی است که به مدت 60 دقیقه  در سال 1390 در گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک سیما ساخته شد.  در این اثر که روایتی تاریخی از منطقه خلیج فارس از سال 1330 به بعد و بررسی پیشینه تاریخی نام خلیج فارس درمتون اسلامی و اروپایی است از  نقشه ، کتاب، فایل صوتی، فایل دیداری، گفتگو و مکانهای مختلف(کتابخانه / موزه و نظایر آن) استفاده شده است که هر کدام از این منابع از نظر جغرافیایی و تاریخی بسیار با ارزش و از مهمترین منابع و ماخذ برای پژوهشگران به شمار میرود. یکی از مباحثی که این اثر را منحصر به فرد کرده است اطلاعاتی است که از نام خلیج فارس می دهد و با مشاهده و مطالعه آن میتوان به پیشینه این نام پی برد.