جزوات قرآنی عثمان بن وراق


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۵۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۲۰:۱۳
جزوات قرآنی عثمان بن وراق
  • محل نگهداری اثر: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1389
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: یکی از شاهکارهای هنر خوشنویسی و تذهیب دوره سلجوقی جزوات قرآنی است که توسط عثمان بن حسین وراق غزنوی در سال های 462 تا 466 هجری قمری کتابت و تذهیب شده است. عثمان بن حسین بن ابی سهل مذهب قرن پنجم هجری است که هنر وراقی که همان ورق سازی و آماده سازی کاغذ از ابتدا تا مراحل انتهایی است، از نیاکان خود به ارث برده بود. تنها اثر رقم دار‌این هنرمند سی جزء کامل قرآن نفیسی است که در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. تمامی مراحل کاغذسازی، جلدسازی، خوشنویسی و تذهیب‌این قرآن توسط خود وی انجام شده است و نشانگر شیوه و سبک کتاب سازی و کتاب آرایی در عصر سلجوقی و هنر تذهیب آن دوره است.