وندیداد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۵۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۱۹:۱۳
وندیداد
  •  محل نگهداري اثر: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1389
  • تاریخ ثبت در فهرست منطقه‌ای حافظه جهانی: 2014
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: کتاب دینی زرتشت که اکنون کتاب مقدس زردشتیان است، اوستا نام دارد. اوستا متعلق به سه هزار سال پیش است. تدوین و نگارش آن مطابق آنچه امروزه در دسترس ماست به قرن چهارم میلادی بازمی گردد. همه متن اوستا تا به امروز به جای نمانده و از بیست و یک بخش آن تنها پنج بخش به نام های ویسپرد، وندیداد، یسنا، خرده اوستا و یشتها در حال حاضر وجود دارد. نسخه‌ای که در‌اینجا معرفی می شود قدیمی ترین نسخه کامل اوستا در دنیاست. به دلیل مشخص بودن کاتب آن و به دور ماندن نسخه از دستبردهای زمانه و نیز مشخص بودن شناسنامه نسخه از زمان کتابت تاکنون که در یک خانواده موبد نگهداری می شده است،‌این نسخه از تمامی نسخه های شناخته شده دیگر اصیل تر است.‌این نسخه به سه خط دین دبیره (اوستایی)، پهلوی و فارسی نوشته شده است.