المسالک و الممالک


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۹:۵۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۸:۵
المسالک و الممالک
  •  محل نگهداري اثر: موزه ملي ايران
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1387
  • تاریخ ثبت در فهرست منطقه­ ای حافظه جهانی: 2014
  • تاریخ ثبت در فهرست جهانی حافظه جهانی: 2015
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1005
  • توضيحات: نسخه المسالك و الممالك در سال1386 شمسي(2007 ميلادي) از سوي موزه ملي ايران به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1387 شمسي (2009 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.
  • توضیحات: المسالک و الممالک، اثر ارزشمند استخری که از مهم­ترین کتاب­ های جغرافیایی سده 4 قمری است.‌این کتاب اطلاعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سرزمین های اسلامی از هند تا آفریقا را به دقت توصیف نموده و با ترسیم نقشه ­ها تکمیل کرده است. وجود نسخه ­های خطی متعدد از‌این اثر در کتابخانه ­ها و موزه های جهان، ترجمه آن به زبان­ های مختلف و چاپ ­های مکرر کتاب تا قرون اخیر گویای اهمیت‌این اثر است. قدیمی­ترین نسخه خطی شناخته شده از المسالک و الممالک به زبان عربی که دارای تاریخ است در کتابخانه گوتای آلمان و قدیمی­ترین ترجمه فارسی آن در موزه ملی‌ایران نگهداری می­شوند. از ویژگی­ های‌این کتاب مبتنی بودن آن بر نقشه ها است. نقشه های‌این اثر شیوه نقشه نگاری قدیم را نشان می دهد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران