خواجه نصیرالدین طوسی در آینه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۳ - ۵:۵۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۳ - ۵:۵۸:۲۸
خواجه نصیرالدین طوسی در آینه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی
سخنران نشست : سید حجت الحق حسینی / شهریور 1395

به مناسبت هفتصد و شصت و پنجمین(765) سال درگذشت خواجه نصیرالدّین طوسی نشستی تخصّصی با عنوان «خواجه نصیرالدّین طوسی در آینه پژوهش های اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی» با سخنرانی دكتر سید حجت الحق حسینی از سوی گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی و با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی در تاریخ 95/7/6 برگزار شد.

دکتر حسینی در آغاز تبارشناسی خانوادگی و سلسلۀ استادان خواجه را بازگو کرد و سپس اوضاع و احوال ایران و جهان اسلام را در قرن هفتم با استناد به منابع دست اول تاریخی بازنمایی نمود. سیر تاریخی زندگی و تحریر آثار پژوهشی خواجه بر پایۀ مستندات موجود بررسی شد و با نمایش نماواره های متعدد، وجوه مختلف آثار خواجه مورد توجه قرار گرفت.

نوآوری‌های شگفت خواجه در حوزه‌های علوم دقیقه مانند ریاضیّات و نجوم و .. و علوم دینی چون کلام و تفسیر قرآن و علوم عقلی چونان منطق و فلسفه و ... بازگو شده و نگاه درایتی و تحلیلی تازه از شخص، شخصیّت و آثار خواجه نصیرالدّین طوسی مطرح گردید. این جلسه با پرسش و پاسخ برخی از حضار به پایان رسید.