یافته ها و پژوهش های نوین در سکه شناسی ساسانی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۲ - ۱۰:۵۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۲ - ۱۰:۵۵:۲۸
یافته ها و پژوهش های نوین در سکه شناسی ساسانی
سخنران نشست : احسان شواربی / تیر 1395

چهارمین نشست تخصصي گروه پژوهش های اسلام شناسی و ايران شناسی  با عنوان «یافته ها و پژوهش های نوین در سکه شناسی ساسانی» با سخنراني آقای احسان شواربی، پژوهشگر حوزه سکه شناسی ساسانی، در تاريخ 95/4/21 در انديشگاه فرهنگی سازمان برگزار شد.

شواربي سخنرانی خود را در سه بخش ارائه كرد. در ابتدا توضيحاتي در مورد سرگذشت سکه شناسی ساسانی و مطالعات سکه شناسی محققان اروپايي از قرن نوزدهم در آلمان، روسيه، بریتانیا و فرانسه ارائه داد و به بررسي آثار ویلیام ولنتاین و فوردونجی پاروک، روبرت گوبل، رائول کوریل، میشائل آلرام، ریکا گیزلن و همکاری مکتب های وین و پاریس پرداخت. در ادامه، مجموعه سکه های ساسانی موجود در موزه های ایران، روسیه، فرانسه، آلمان، اتریش، بریتانیا، هلند، سوییس، ایتالیا، چک، ارمنستان، ایالات متحده و نیز مجموعه های خصوصی را مورد بحث و معرفي قرار داد و در بخش پاياني سخنراني خود نيز مطالبي در مورد مبانی روش شناختی و رویکردهای نو در سکه شناسی ساسانی و نقش سکه شناسی به عنوان حلقه واسط  باستان شناسی و تاریخ بيان كرد. شواربي همچنين بر ضرورت استفاده از سکه های امپراطوری روم و حکومت های شرق ایران فرهنگی در مطالعات سکه شناسی ساسانی و کاربرد کتیبه شناسی، خط شناسی، فلزشناسی در سکه شناسی ساسانی تأكيد كرد.

اين نشست با پرسش و پاسخ برخی از حضار پایان یافت.