آموزش تاریخ اجتماعی : ضرورتی آموزشی درعصر دیجیتال


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۰ - ۹:۴۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۰ - ۹:۴۷:۲۲
آموزش تاریخ اجتماعی : ضرورتی آموزشی درعصر دیجیتال
سخنران نشست : ابراهیم موسی‌پور / دی 1394

چهاردهمین نشست گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی در سال 1394، با عنوان «آموزش تاریخ اجتماعی: ضرورتی آموزشی درعصر دیجیتال» و با سخنرانی دكتر ابراهیم موسی­ پور مدیر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایره المعارف اسلامی، در تاريخ 94/10/6  در سالن اندیشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست موسی پور با ارائه تاریخچه ای از شكل گیری تاریخ اجتماعی در حوزه مطالعات تاریخی در جهان و ایران، گفت: پیدایش فناوریهای نوین از جمله در حوزه ی گردآوری و انتقال اطلاعات در قرن بیستم، در حوزه های مختلف علوم انسانی و بویژه در مطالعات تاریخی مایه ی بروز تغییرات و پیشرفتهایی شده است. در واقع، فناوری دیجیتال، ضمن آن که حجم عظیمی از اطلاعات را برای محققان تاریخ پژوه در دسترس قرار داده و پژوهشهای تاریخی را تسهیل کرده، اساساً معنا و مفهوم «سواد تاریخی» را نیز در دورۀ معاصر به چالش کشیده و بازنگری و تلاش برای بازتعریف مفهوم سواد تاریخی را در نظامهای آموزش تاریخ در دوره های دانشگاهی و پیشادانشگاهی ضروری ساخته است. به نظر می رسد، عصر دیجیتال، توجه به موضوعات و مضامین و شیوه های تاریخ نگاری، سبک و سیاقهای جدیدتررا اقتضا می کند. لذا آموزش تاریخ به طور اعم و آموزش تاریخ اجتماعی به طور اخص در عصر دیجیتالی شدن اطلاعات نیازمند تحول است و اساتید حوزه تاریخ در دانشگاه های كشور باید ضمن فراگرفتن آموزش های لازم در خصوص منابع اطلاعاتی دیجیتال، چگونگی استفاده از این منابع را به دانشجویان نیز به صورت عملی انتقال دهند.

موسی پور پس از ذكر این مطالب مقدماتی، به موضوع توسعه تاریخ اجتماعی در ایران پرداخت و با ذكر نمونه هایی ادامه داد: در گذشته پرداختن به بسیاری از موضوعات تاریخ اجتماعی اسلام یا به كلی غیرممكن بود و یا زمان و هزینه زیادی را می طلبید، اما امروز و با پیدایش انواع دیتابیس های اطلاعاتی دستیابی به ریز اطلاعات بسیار سهل و ساده شده است. این نشست با پرسش و پاسخ هایی از سوی حضار پایان یافت.