عبرت و عبرت‌آموزی در تاريخ‌نگاری انقلاب اسلامی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۰ - ۸:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۶:۳۲:۷
عبرت و عبرت‌آموزی در تاريخ‌نگاری انقلاب اسلامی
سخنران نشست : علی محمد طرفداری / اسفند 1393
پانزدهمين نشست گروه پژوهش‌هاي اسلام شناسي و ايران شناسي در سال 1393،  با عنوان "عبرت وعبرت آموزي درتاريخ نگاري انقلاب اسلامي " با سخنراني دكتر علي‌محمد طرفداري درسالن انديشگاه فرهنگي برگزار شد. ايشان با اشاره به اينكه پديده‌ها و حوادث مهم تاريخي همواره نقش تأثيرگذاري در توجه دادن به عبرت‌گيري از تاريخ دارند، به نقش و تاثير انقلاب‌ها در اين مسئله اشاره كرد و افزود كه به دنبال وقوع هر انقلابي، حوادث گوناگون و گاه بس عميقي رخ مي‌دهد که تقريباً تمامي جريان‌هاي سياسي درگير در انقلاب، اعم از جريانات همسو و هوادار انقلاب يا جريان‌هاي مخالف آن، فعال مي‌شوند و از اين زمان است که مي‌توان ظهور نوعي تاريخ‌نگاري با ساختار معاصرنويسي بر مبناي ضرورت توجه دادن به عبرت‌گيري از حوادث جاري را شاهد بود