آشنایی با نخستین موزه اسباب بازی های ایرانی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۷ - ۷:۲۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۶:۳۲:۵۰
آشنایی با نخستین موزه اسباب بازی های ایرانی
سخنران نشست : زرتشت هوش ور / اسفند 1393

نشست آشنایی با نخستین موزه اسباب بازی های ایرانی صبح سه شنبه 12 اسفند 1393 در سالن اندیشگاه برگزار شد. در این نشست، استاد زرتشت هوش ور، بنیان گذار علم جغرافیای پزشكی، مؤلف دانش نامه اسباب بازی های تهران قدیم و بانی نخستین موزه اسباب بازی های قدیمی به صحبت درباره چگونگی ساخت و احیای اسباب بازی های قدیمی و بعضا فراموش شده، و ضرورت انجام این كار پرداخت. هوش ور در ابتدای صحبت خود جغرافیای شهر طهران در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی را توصیف نمود و شمایی كلی از فضای شهر طهران و امكانات مكانی بازی های كودكان آن دوران را بیان كرد و سپس ملاك تقسیم بندی اسباب بازی ها به دو نوع سنتی و مدرن را اختراع پلاستیك و استفاده از آن در ساخت اسباب بازی ها دانست.

وی در ادامه افزود من انواع اسباب بازی های آن دوران را بر حسب جنسیت كودكان، سن و سال، فصول گوناگون سال و حتی شب و روز دسته بندی كرده، و بر اساس مطالعات كتابخانه ای، خاطرات شفاهی افراد مسن از اسباب بازی های دوران كودكی شان، و خاطرات خودم از دوران كودكی اقدام به بازسازی و احیای اسباب بازی قدیمی شهر تهران و بعضی از نقاط ایران كردم و در این مسیر اصطلاح جغرافیای اسباب بازی را مطرح نمودم. هوش ور بعد از بیان و توصیف بعضی از این اسباب بازی ها و كاركردهای گوناگون آن ها از نظر آموزش كودكان و مسائلی از این دست، به نمایش فیلمی پرداخت كه شرحی تصویری از معرفی و روند بازسازی و احیای اسباب بازی های قدیمی بود.

در پایان برخی ازحضار پرسش های خود را مطرح كردند.