بررسی های کهن خط شناسی در دستنویس های اوستا و معرفی فرهنگ اویم(واژه نامه اوستایی-پهلوی)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۷ - ۷:۲۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۶:۲۹:۴
بررسی های کهن خط شناسی در دستنویس های اوستا و معرفی فرهنگ اویم(واژه نامه اوستایی-پهلوی)
سخنرانان نشست : بهرام برومند ، فرزانه گشتاسب / بهمن 1393

یازدهمین نشست تخصصی گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی در سال 93، با عنوان « بررسی های كهن خط شناسی در دستنویس های اوستا و معرفی فرهنگ اویم (واژه نامه اوستایی - پهلوی)» با همكاری اندیشگاه فرهنگی سازمان برگزار شد.

در این نشست بهرام برومند پژوهشگر حوزه نسخ خطی اوستا و كارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا در خصوص بررسی های كهن خط شناسی در دستنویس های اوستا سخن گفت. این پژوهشگر  نتایج بر آمده از بررسی بیش از یك صد و پنجاه دستنویس ایرانی و هندی از اوستا را در این نشست تبیین  نموده و با نمایش نمونه هایی از نسخ خطی گوناگون به تشریح گروه بندی كاتبان و شیوه های كتابتی كاتبان و ویژگیهایی فنی كتابت در نزد ایشان پرداخت.

دكتر فرزانه گشتاسب، پژوهشگر و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی سخنران دیگر این نشست بوده  كه در سخنانش، فرهنگ اوستایی- پهلوی اویم را معرفی كرده و با اشاره به ویژگی های این واژه نامه به شرح  بخش های گوناگون آن پرداخت. نشست با پرسش و پاسخ حضار پایان یافت.