كتابخانه كودكان و نوجوانان با هدف ایجاد كتابخانه‌ای استاندارد و نمونه برای ارائه خدمات به گروه سنی 7 تا14 سال ایجاد شده است.

مجموعه

كتاب: بیش از 250 هزار نسخه به زبان‌های فارسی، لاتین و بریل (خاص كودكان و نوجوانان نابینا)

نشریه: 33 عنوان

منابع غیركتابی: سی دی، كاست، لوح آموزشی و ...

 

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۹ - ۹:۲۵:۸