از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

گروه آسيب زدايي و مرمت

كارشناسان اين گروه در دو بخش ضدعفوني و مرمت مشغول فعاليت هستند

 بخش ضدعفوني

به علت وجود آلودگي فراواني  كه در مخازن و بايگاني اكثر سازمان ها به علت فقدان شرائط ايده ال و استاندارد مشاهده مي گردد ، اسناد به مرور زمان با توجه به شيوع انواع قارچ و حشرات دچار خسارات شد يدي مي شوند. كارشناسان بخش ضدعفوني با روش هاي متداول و استاندارد به  آفت زدائي منابع  آرشيوي و كتابخانه اي سازمان  و ساير دستگاه ها حسب درخواست و بر طبق مقررات مي پردازند.

اين بخش تا پايان سال 1371 با استفاده از روش بخور با مواد شيميائي همانند پارادي كلرو بنزن و تيمول به ضدعفوني اسناد مي پرداخت ، نظر به افزايش حجم اسناد ورودي به آرشيو ملي و درخواست هاي ضدعفوني مخازن مراكز اسناد،كتابخانه هاي عمومي و موزه ها ، در سال 1372 اقدام به تحقيق و بررسي و راه اندازي سيستم ضدعفوني در خلاء با استفاده از گاز اكسيد اتيلن نمود.از عمده فعاليت هاي ديگر كارشناسان اين بخش  مي توان به موارد زير  اشاره نمود:

 •   بررسي و ضدعفوني مخازن منابع آرشيوي و  كتابخانه اي سازمان  و ساير مراكز اسنادي حسب درخواست.
 •  ضدعفوني و آفت زدائي كليه اسناد ورودي به آرشيو سازمان قبل از طي ساير مراحل آرشيوي به كمك مواد و روش هاي مناسب ضدعفوني
 •  اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص آخرين دستاورد هاي مربوط به مواد ضدعفوني كننده اسناد و كتابها و محيط هاي آرشيوي و كتابخانه اي و تفكيك مواد به نسبت منابع و عوامل بيولوژيكي جهت بدست آوردن مؤثرترين روش ضدعفوني هر يك از آنها
 • ارائه مشاوره در خصوص انواع روش هاي ضدعفوني محيطي مخازن منابع  آرشيوي و كتابخانه اي ساير مراكز اسنادي در سطح كشور (حسب در خواست)

 

 

بخش مرمت 

ميران تخريب اسنادو آثار دست نوشته به دلايل متفاوتي از جمله ساختار كاغذ ،جوهرها ورنگهاي بكاررفته درتزيين برخي ازاسنادوكتابها ، فرسايش منابع  به مرور زمان ، عدم رعايت شرائط استاندارد نگهداري و يا نا آگاهي كاركنان مرتبط با منابع آرشيوي و كتابخانه اي  ،افزايش قابل ملاحظه اي يافته است .كارشناسان متخصص در بخش مرمت فيزيكي در راستاي حفظ منابع با ارزش فرهنگي  و تاريخي  ،به احياء و بازسازي اسناد  ،مواد آرشيوي و كتاب هاي آسيب ديده در مخازن سازمان و ساير دستگاه ها مي پردازند البته اين امر با استفاده از روش هاي مختلف و با توجه به جوهر مورد استفاده ، ساختار رنگها ، جنس كاغذ و درصد تخريب اسناد و كتابها  با دقت و ظرافت بسيار زيادي صورت مي گيرد ؛ و در صورت لزوم ،جلد هاي آسيب ديده مرمت مي گرد ند .بزرگترين سندي كه تاكنون در اين گروه مرمت گرديده طوماري به طول 21 متر و كوچكترين آن يك جلد قرآن كريم به ابعاد1.5×2  سانتي متربوده است  

اهم فعاليت هاي اين بخش به شرح زير  است:

 •   پژوهش بر روي روش هاي سنتي و بومي مرمت اسناد ،مواد آرشيوي و كتاب ها و تلاش در جهت تلفيق مزاياي اين روش ها با شيوه هاي جديد مرمت. 
 •  اجراي پروژه هاي تحقيقاتي به منظور بهبود تكنيك هاي مرمت انواع دست نوشته ها ،آثار مذهب و نقاشي در سطح كشور و آرشيو هاي معتبر بين المللي و انتخاب كاربردي ترين روش جهت انجام عمليات مرمت.
 •  تلاش در جهت تدوين دستورالعمل هاي استاندارد مرمتي به منظور هماهنگ سازي فعاليت هاي مرمتي در ميان مراكز اسنادي و آرشيوي و كتابخانه اي سطح كشور.
 •  تدوين و نشر نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه هاي مرمت اسناد و ساير مواد  آرشيوي به منظور ارتقاءكيفي فعاليت ها و افزايش توانمنديها ي حرفه اي مرمتگران سند و كتب در سطح كشور.
 •  پژوهش بر روي شيوه هاي مرمت انواع پوست و چرم جلد هاي قديمي با استفاده از متد هاي متداول در سطح ملي و بين المللي
 • اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص آخرين دستاورد هاي مربوط به روش هاي جلد سازي و صحافي جهت ارتقاءكيفيت ترميم جلد  كتاب ها در آرشيو ها و كتابخانه ها
 •   تبادل تجارب و اطلاعات بين مراكز مرمتي درسطح كشور با برگزاري دوره هاي آموزشي درجهت ارتقاء توان علمي وعملي كارشناسان وعلاقه مندان در اين زمينه