از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
عوامل مؤثر بر تكميل و اجراي برنامه‌هاي كاري كميته فني ايزو

عمده‌ترين خطرات مرتبط با مراحل تدوين استانداردها با فقدان منابع مالي و تخصصي در ارتباط هستند.

در شرايط اقتصادي كنوني بسياري از شركت‌ها، مخصوصاً SMEها، مجبورند تا استراتژي‌هاي كوتاه‌مدت كه به‌ندرت با اقدامات استاندارد سازگاري دارند را اتخاذ نمايند. با توجه به اينكه به طور متوسط حداقل زمان مورد نياز براي هر پروژه استاندارد سه سال مي‌باشد، شركت‌هاي محدودي قادرند تا منابع مالي و تخصصي خود را در اين دوره زماني صرف انجام چنين پروژه‌هايي كنند.

نيازهاي كابران نهايي و ذي‌نفعان اقتصادي در بخش مديريت مدارك به‌شدت در حال تغيير است. اگرچه امروزه تمايل به حضور شركت‌هاي خصوصي دخيل در مديريت اطلاعات الكترونيكي در جلسات وجود دارد اما چنين شركت‌هايي براي مشاكت در اين برنامه‌ةا به‌دنبال بازگشت سريع سرمايه‌هاي خود هستند.

همچنين لازم به تذكر است كه سازمان‌هايي كه به‌عنوان كاربر نهايي اين استانداردها در نظر گرفته مي‌شوند به‌دنبال شناخت آسان مدارك هستند تا امكان به كارگيري سريع اين فناوري‌ها را براي آن‌ها فراهم آورد. در بسياري از موارد كاربران نهايي مي‌خواهند تا آشكارا به آن‌ها گفته شود كه چه بايد بكنند. استانداردها اطلاعات دقيق فني و تخصصي راجع‌به نحوه اجرا و به كارگيري اين فناوري‌ها را ارائه داده و باعث مي‌شود كه زمان و انرژي كمتري براي اجراي آن‌ها صرف شود. اين كار باعث مي‌شود تا شركت‌هاي خصوصي به متخصصان خود اجازه دهند تا در مراحل تدوين استانداردها حضور يابند.