از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
دامنه كاربرد كميته فني 171 ايزو
كميته فني 171، برنامه‌هاي كاربردي مديريت مدارك، فناوري‌ها و مراحل مختلف استاندارد اعم از ثبت، فهرست‌نويسي، ذخيره، بازيابي، انتشار و ارتباط، ارائه، انتقال و مهاجرت، تبادل، حفظ و نگهداري، حفظ تماميت و تعيين‌تكليف را ارائه مي‌دهد. ممكن است اين مدارك در اشكال ميكروگرافي يا الكترونيكي مديريت شوند.

مديريت مدارك شامل مراحل زير است:

 • كنترل كيفيت و حفظ تماميت؛
 • كيفيت ورودي/ خروجي داده‌ها (ميكروگرافي يا الكترونيكي)؛
 • اجرا و به كارگيري، مراحل كنترل كيفيت جهت ذخيره، استفاده و حفظ و نگهداري مدارك (ميكروگرافي يا الكترونيكي)، شامل فراداده‌هايي كه از اين مراحل پشتيباني مي‌كنند؛
 • برنامه‌هاي كاربردي اعم از برنامه‌هاي كاري (مديريت مراحل) در سازمان و برروي اينترنت؛
 • حفظ كيفيت و تماميت در حين تبادل اطلاعات بين سازمان‌ها؛
 • مراحل و روش‌هاي پشتيبان كه از مقبوليت و/يا تماميت و امنيت قانوني؛
 • مديريت اطلاعات مرتبط با بازرسي‌ها.
مديريت مدارك شامل مراحل زير نيست:
 • خط‌مشي‌ها و مراحل مديريت پيشينه‌ها در چارچوب دامنه كاربرد كميته فني 46؛
 • اقدامات صورت‌پذيرفته برروي اطلاعات، تعاريف پردازش و توليد برنامه‌هاي كاري سامانه‌هاي خودكار صنعتي در چارچوب دامنه كاربرد كميته فني 148؛
 • سيناتوگرافي، ابعاد و برچسب‌گذاري فيلم رواستاك rawstock film و روش‌هاي مرتبط با ارزشيابي، درجه‌بندي، طبقه‌بندي و تعيين ويژگي‌هاي اجرايي مراحل، مواد و ابزارهاي قابل استفاده در عكاسي، در چارچوب دامنه كاربرد كميته فني 42 ايزو؛
 • كارهاي انجام‌شده زير توسط ISO/IEC JTC1 ، درچارچوب و گستره SC23, SC24, SC27, SC28, SC29, SC32, SC34 قرار مي‌گيرند.
نكته:
 • در صورت وجود هرگونه هم‌پوشاني بالقوه يا بالفعل با ديگر كميته هاي فني موجود، از جي‌دابليو‌جي‌ها JWGS استفاده خواهد شد.
 • لازم به ذكر است كه اين مدارك تمام مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهند. مدارك تنها راه موجود براي انجام امور اداري و تجاري، بدون در نظر گرفتن قالب آن‌ها مي‌باشند. بنابراين، مديريت مدارك دربردارنده حيطه‌هاي گسترده‌اي همچون دولت، كتابخانه، آرشيو و ديگر صنايع مرنبط با ذخيره و ارتباطات مي‌باشد.
 • آگاهي روزافزون نسبت به مديريت مدارك منجر به دانش بيشتر درباره فناوري‌هاي مدارك مي‌شود كه اين دانش به‌ نوبه خود تاثير مثبتي بر صنعت داشته و فرصت‌هاي خوبي براي تدوين استانداردها و كمك به سازمان‌ها در جهت كاهش بي‌نظمي محتوايي ايجاد مي‌كند.