از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
كميته فني ايزو 171
برنامه‌هاي كاربردي مديريت آرشيو به‌عنوان روشي ضروري براي كمك به نظارت بر چرخه حيات اسناد از بدو توليد تا بايگاني كردن آن‌ها در سازمان‌ها، در نظر گرفته مي‌شود. در دنياي كنوني و در پي اعتماد روزافزون به اطلاعات، اداره اسناد، ذخيره، دسترسي و انتقال آن‌ها، نقش برجسته‌اي ايفا مي‌كند. 
سطح پيچيدگي مديريت اطلاعات براي سازمان‌ها به‌سرعت در حال افزايش است. در گذشته، بخش فناوري اطلاعات بر اجرا و به كارگيري فناوري‌هاي نوين در سازمان نظارت داشت. هم‌اكنون، كاربران نهايي با استفاده از فناوري‌هاي نوين با ابزارهايي مانند تبلت، تلفن هوشمند و نظاير آن، فشار زيادي بر بخش‌هاي فناوري اطلاعات وارد آورده و از فناوري‌هاي اشتراكي كه در دسترس عموم قرار دارند، بهره مي‌برند. استانداردها با امكان‌پذير ساختن قابليت انتقال و كنش‌پذيري وارد عمل‌ مي‌شوند تا سازمان‌ها بتوانند با سرعت بيشتري با فناوري‌هاي نوين تطابق پيدا كرده و به كاربران خود امكان استفاده از آخرين فناوري‌هاي ممكن را ارائه دهند. 
تلاش‌هاي استانداردسازي اين كميته فني بر كنترل كيفيت و حفظ تماميت در زمينه مديريت اسناد الكترونيكي متمركز مي‌باشد. ممكن است مدارك در قالب‌هاي ميكروگرافي يا الكترونيكي، مديريت شوند. اين تلاش‌ها شامل مراحل ثبت، فهرست‌نويسي، ذخيره و بازيابي مدارك و ديگر مراحل مرتبط با مديريت مدارك باشند كه از مقبوليت و/ يا تماميت قانوني مدارك پشتيباني مي‌كنند. همچنين كميته فني 171 بر كيفيت داده‌هاي ورودي و خروجي مدارك و حفظ آن كيفيت در حين تبادل مدارك بين سامانه‌هاي مختلف تمركز دارد. (براي كسب اطلاعات بيشتر درباره گستره كميته فني 171 ايزو ISO/TC171  به اينجا مراجعه كنيد.) 
فعاليت كميته فني171 ايزو، بر ارائه امكان قابليت حمل، بازيابي، سازگاري و تبادل داده‌ها بين سامانه‌هاي مختلف مديريت مدارك و با در نظر داشتن فعاليت‌ها و عملكردهاي جهاني متمركز شده و در پي آن است كه سازمان‌ها براي حفاظت از اطلاعات خود و پاسخگويي به ملزومات قانوني، بهترين خط‌مشي‌ها و نمونه‌هاي ممكن را در اختيار داشته باشند.