از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
فعاليت‌هاي كميته فني متناظر 171 ايزو

كميته فني متناظر 171 ايزو كه با نظارت دبيرخانه اين كميته فعاليت خود را در معاونت اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران دنبال و در دو حوزه اصلي، فعاليت­هاي علمي و تحقيقاتي خود را ارائه مي­كند. (اطلاعات بيشتر در قسمت «درباره ما» آمده است)

  • تدوين استانداردهاي ملي
  • بررسي استانداردهاي بين المللي

تدوين استانداردهاي ملي

اسناد منتشرشده توسط مؤسسه بين‌المللي استاندارد (ايزو) در حوزه كاربردهاي مديريت اسناد، توسط اين كميته و بر اساس شرايط و نيازهاي كشور بومي­سازي مي­شوند. براي اين منظور بايد ابتدا پيشنهاد تدوين استاندارد خاصي بنا بر اهميت و اولويت اين استاندارد تهيه و به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ارائه گردد. در صورتي كه مؤسسه استاندارد، لزوم تدوين اين استاندارد ملي را تاييد كند، كميسيون اوليه­اي براي بررسي و تحقق اجماع نظر در مورد پيش نويس كاري تعريف شده با حضور جمعي از افراد خبره در حوزه كاري مربوط، تشكيل مي­گردد. در حقيقت اين افراد به بررسي اطلاعات گردآوري شده، اسناد، تاييد و يا تغيير مدارك و منابع مصوب كميته برنامه­ريزي و تعيين اعضاي كميسيون فني مي­ پردازند. (براي دريافت اطلاعات بيشتر به استاندارد موجود در مورد "روش اجرايي تدوين استانداردهاي ملي" لارائه شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات مراجعه نماييد)

كميسيون فني،كميسيوني است كه درآن افراد منتخب از كميسيون اوليه و ساير متخصصان و كارشناسان ذيربط پيش‌نويس تهيه شده توسط دبير را از لحاظ علمي، فني و ساير مقتضيات بررسي مي­كنند.

در نتيجه در ادامه كار با تشكيل كميسيون­هاي فني، پيش­نويس اسناد بين‌المللي به فارسي تهيه مي‌گردد. سپس با كمك اعضاي حقيقي و حقوقي فعال در اين زمينه و با نظارت و راهنمايي نمايندگان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مطابقت نسخه ترجمه شده با اصل سند بررسي مي‌گردد. سپس بر اساس شناخت محققان و كارشناسان فعال در حوزه‌هاي مرتبط با كاربردهاي مديريت اسناد، و با توجه به حيطه مورد نظر، اسناد مورد بررسي قرار گرفته، اصلاحات لازم براي ارائه سند ملي و تطابق سند موجود با شرايط بومي كشور در سند مذكور به عمل مي‌آيد. بديهي است تمامي اين تغييرات با ذكر كامل دلايل و توجيهات لازم و كافي به تأييد مراجع ذيربط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مي‌رسد. اين مراحل با كمك نظرات اعضاي كارگروه­ها كه با توجه به ارتباط هر سند با گروه­هاي كاري مختلف دريافت مي­گردد، و نيز با استفاده از نظرات ساير صاحب نظران فعال در بخش تدوين استانداردهاي مديريت اسناد در كشور تكميل مي­گردند.

بررسي استانداردهاي بين‌المللي

مؤسسه بين‌المللي استاندارد، اسناد پيشنهاد شده در هر حوزه را بين نمايندگان فعال خود در هر كشور به گردش در مي‌آورد تا اعضاي دبيرخانه­هاي متناظر در هر كشور و بر اساس كارگروه­هاي انتخابي خود به نظردهي يا رأي دهي در مورد اين اسناد بپردازند. بر همين اساس كميته فني متناظر 171 ايزو نيز ضمن دريافت آخرين اسناد در حال توسعه از سازمان استاندارد، بر اساس حوزه مورد بررسي هر سند، آن را در اختيار اعضاي فعال خود قرار مي­دهد تا نظرات كارشناسانه خود را در قالب‌هاي استاندارد موجود ارائه نمايند. در نهايت تمامي نظرات جمع­بندي شده و به سازمان استاندارد تحويل داده مي­شود تا به اين وسيله نظر نهايي به سازمان ايزو ارسال گردد.

توجه: برنامه كاري (Business Plan) كميته فني متناظر 171، بر اساس برنامه ارائه شده توسط ايزو و با توجه به شرايط كميته متناظر و وضعيت فعلي مديريت اسناد در كشورمان، به زودي توسط اين كميته در اختيار اعضا و به ويژه هماهنگ كنننده­هاي محترم كارگروه­ها قرار مي­گيرد تا نظرات سازنده خود را براي تكميل آن اعلام نمايند.

قابل توجه است كه اسناد جديد از زمان پيشنهاد شدن به سازمان ايزو (توسط هر يك از كشورهاي عضو و در هر زمينه خاص) تا زماني كه به يك سند تأييد شده و قابل انتشار تبديل شود مراحل مختلفي را طي مي­كند كه در اين مراحل ممكن است اسناد براي نظردهي (comment)  و يا رأي دهي (balloting) اعضا در بازه زماني مشخصي ارائه گردند.