از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
مزاياي مورد انتظار از كميته فني 171 ايزو

استانداردسازي كميته فني 171 ايزو بر ويژگي‌هايي همچون قابليت حمل، بازيابي، سازگاري و تبادل بين سامانه‌هاي مديريت مدارك در فعاليت‌هاي جهاني تمركز دارد. با شناخت روزافزون ادارات و دولت‌ها از ارزش فناوري‌هاي مديريت اطلاعات در سطح جهان، اين نوشتار اصول سازگاري مديريت مدارك را ارتقا مي‌دهد تا از وجود بهترين خط‌مشي‌ها و نمونه‌ها جهت حفاظت از اطلاعات سازمان‌ها و مطابقت آن‌ها با ملزومات قانوني اطمينان حاصل كند.

 كميته فني 171 اقدامات زير را انجام خواهد داد:

 

 • ايجاد خط‌مشي‌ها و مراحل سازگار
  • ايجاد الزام جهت مطابقت داشتن با آيين‌نامه‌هاي صنعتي
  • امكان‌پذير ساختن كنش‌پذيري
  • افزايش ميزان موفقيت در اجرا و به كارگيري سامانه‌هاي موردنظر
  • كاهش خطرات با تسهيل و موفقيت اجرا و به كارگيري سامانه‌ها
  • افزايش پذيرش و علاقه‌مندي كاربران با ارائه محصولات و خدماتي كه با ملزومات و استانداردها مطابقت دارند
  • حفاظت از سرمايه‌گذاري از فناوري در بخش توسعه و بهبود محصولات
  • كاهش هزينه‌هاي تدارك و توليد
  • كاهش خطرات و هزينه‌هاي سازگاري
  • ارتقاي امنيت و كيفيت
  • تسهيل گسترش و توسعه صنايع
  • تسهيل حفظ و نگهداري بلندمدت از مدارك الكترونيكي.

  در فرانسه اين كار بر اساس مرحله تصديق كه ارزيابي سازگاري با استانداردهاي مرتبط با سامانه مديريت الكترونيكي يا سامانه بايگاني را مورد خطاب قرار مي‌دهد، انجام مي‌پذيرد. بسياري از سازمان‌هاي عمومي و خصوصي به‌منظور تقويت ارزش قانوني مدارك الكترونيكي، به‌دنبال تصديق سامانه‌هاي خود هستند.

  نياز روزافزون به استانداردهاي مرتبط با برنامه‌هاي نرم‌ازفراي و در ارتباط با تجهيزات، نرم‌افزارها، وسايل ارتباطي و وسايل جانبي مي‌باشد.

   اين استانداردها بر اساس اثرات قانوني خود بازارهاي جهاني را تحت تاثير قرار مي‌دهند. براي نمونه، كميته فرانسوي برروي مرحله تصديق كه ارزيابي سازگاري با استانداردهاي مرتبط با سامانه مديريت الكترونيكي يا سامانه بايگاني را مورد خطاب قرار مي‌دهد، انجام مي‌پذيرد. بسياري از سازمان‌هاي عمومي و خصوصي به‌منظور تقويت ارزش قانوني مدارك الكترونيكي، به‌دنبال تصديق و تاييد سامانه‌هاي خود هستند.

  فناوري‌هاي مديريت مدارك و محتوا با معرفي ابزارهاي هوشمند قابل حمل جديد و روش‌هاي نوين خدماتي در حال ارتقا و پيشرفت مي‌باشند. روش‌ها و شيوه‌هاي جديد كه بازار تجاري را تحت تاثير قرار داده‌اند عبارتند از:

  • استفاده از شبكه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي
  • وب 2 در نرم‌افزار مديريت محتواي سازماني
  • مديريت محتواي سازماني قابل‌حمل
  • اطمينان يافتن از اينكه قالب الكترونيكي به امضاي رقمي نياز دارد
  • استفاده بيشتر از ابزارهاي چاپ و مديريت داده‌هاي خروجي، به‌منظور كاهش هزينه‌ها و تاثيرات محيطي
  • امنيت و حفظ حريم خصوصي
  • كشمش با گروه‌هاي دولتي در ارتباط با داده‌هاي آزاد و ارزش اختصاص زياد براي سازمان‌هاي خصوصي
  • موضوعات كلي مرتبط با داده‌ها و تصويرسازي
  • تجزيه و تحليل‌هاي اداري
  • پايداري داده‌ها بيش از طول عمر سامانه‌هاي منفرد
  • ابرداده‌ها يا فراداده‌ها
  • منابع آزاد
  • مديريت مدارك در محيط رايانش‌هاي ابري

   روش‌هاي استاندارد براي ارزيابي كيفيت همراه با حداقل سطوح اجرايي در تمام مراحل چرخه حيات مدارك، و براي همه اجزاي سامانه‌ها، خدمات و مراحل تعريف‌شده مورد نياز هستند.