از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بخشي از مصاحبه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با سركار خانم پريچهر حكمت
 در تاريخ: 6/3/74، شماره رديف مصاحبه: 146، مصاحبه كننده: شهلا آذري

حكمت

تصوير آقاي علي اصغر حكمت

صداي خانم پريچهر حكمت

ـ ما از سال 1312 شروع مي  كنيم. از زماني كه مرحوم حكمت، كفيل وزارت معارف بودند. چه فعاليت  هايي در اين زمان داشتند؟ تا بعد به جريان كشف حجاب و ... برسيم، چون مي  دانيم در فاصله سالهاي 12 تا 14، گويا ايشان در جشن هزارة فردوسي، بناي آرامگاه فردوسي را گذاشتند. چه فعاليت-هايي از لحاظ فرهنگي در اين مسئله كردند؟
ـ اولاً از سال 1312 تا 1313 فعاليت  هاي فرهنگي زيادي داشتند. زمان رضاشاه مدرسه به اين معني نبود و خيلي كم بود. تنها دبيرستان  هايي كه بودند، دارالفنون بود كه از زمان اميركبير درست شده بود يا دبيرستان اديب كه پشت سپهسالار [ساخته شده بود. پدرم] به تمام دبيرستان  ها و دبستان  ها در دهات و .. مي  رفت. پشت زمين  هاي جلاليه مال اتحاديه بود. در سال 1313 اين زمين  ها را براي تأسيس دانشگاه خريدند و دانشگاه را تأسيس كردند. بعد در دروازه دولت يك زمين بزرگي كه مال مرحوم هدايت بود را گرفتند و دانشسراي مقدماتي را درست كردند. 
ـ مال مهدي قلي  خان هدايت بود؟ 
ـ درست نمي  دانم. مال يك [فردي] از خانواده هدايت و در خيابان دولت بود. اولين دانشكده  اي كه قبل از اينكه دانشگاه شروع بشود [كار خود را آغاز كرد]، دانشسراي مقدماتي بود براي بچه  هايي كه شبانه  روزي آنجا مي  آمدند و درس مي  خواندند، ادبيات مي  خواندند، بعد معلم مي  شدند. اينها كساني بودند كه بعد از گرفتن ديپلم، مي  آمدند يك دوره دو ساله مي  ديدند و يك عده  اي از آنها شبانه  روزي مي  ماندند و پول نداشتند و به آنها [كمك هزينه] مي  دادند. يك عده  اي از [آنها] نيز روزانه مي  آمدند. اينها اولين كساني بودند كه وقتي دانشسراي مقدماتي را تمام كردند، آمدند و آموزگار و دبير شدند. 
در سال 1317 مدرسة الهيات ـ كه [به آن] دانشكدة معقول و منقول مي  گفتند ـ را هم ايشان تأسيس كردند. محلش هم در دانشگاه نبود و جدا بود. يادم هست كه ما يك روز پيش آيت  الله مرعشي براي اينكه كشف  الاسرار را چاپ كرده بودند، رفته بوديم كه گفتند من اين عمامه  ام را از مرحوم حكمت دارم، براي اينكه دانشگاه معقول و منقول كه تأسيس شد، مرحوم حكمت ما را سركار گذاشت و گفت شما بايد اينها را درس بدهيد و ... 
در سال 1317 [كه پدرم ] بيكار شدند. ما به شيراز رفتيم. تقريباً شش ماه بيكار بودند. 
ـ علتش چه بود؟ 
ـ اين بود كه رضاشاه خواسته بود تغييري بدهد و در سال 1317 كابينه را عوض كرده بود و ايشان را بعد از پنج سال ـ كه وزير فرهنگ بود و خيلي كارها كرده بود ـ كنار گذاشت. بعد از شش ماه [ايشان] را براي وزارت پيشه و هنر خواستند. از سال 1318 وزير پيشه و هنر شدند و يك سالي آنجا بودند، بعد به وزارت بهداري رفتند. بعد شهريور 1320 كه شد و رضاشاه رفت، دو سال بيكار بودند.بازگشت
مصاحبه با سرکار خانم پریچهر حکمت درباره مرحوم علی اصغر حکمت Written By: parisa pasyar
Date Posted: 1392/01/31
Number of Views: 1723