از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بخشي از مصاحبه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با جناب آقاي عباس توفيق  
در تاريخ: 19/7/77، شماره رديف مصاحبه: 370، مصاحبه كننده: شفيقه نيك نفس

توفيق
  صداي آقاي عباس توفيق

ـ عرض شود كه امتياز روزنامة توفيق در زمان احمدشاه قاجار صادر شد و مرحوم توفيق بزرگ (حسن توفيق) مؤسس آن بود. سال 1318 به زندان رضاشاه افتاد و بعد آزاد شد و فوت كرد. بعد از آن، امتياز به اسم محمدعلي توفيق كه پسر مرحوم حسين توفيق بود، صادر شد. منتها برخلاف مرحوم توفيق كه خودش شاعر، نويسنده و طنزنويس بسيار لايق و جامعه شناسي بود (كه او را نمي شناسند) محمدعلي خان توفيق نه نويسندگي اش خوب بود و نه شاعريش و ذوقي نداشت. يك آدم فني بود و هنرستان صنعتي را ديده بود، ولي خوب شاگردهاي مرحوم توفيق و دوستانش آن را اداره مي كردند. تا اينكه بعد از شهريور 1320 كه ما بزرگ شديم (خواهرزاده هاي مرحوم توفيق بوديم و مرحوم توفيق دايي بزرگ ما بود) كم كم شروع كرديم به شاعري كردن و كم كم اختيار روزنامه توفيق را در اختيار گرفتيم.
 موقع ملي شدن صنعت نفت كه مرحوم مصدق آن را رهبري مي كرد، در توفيق يك سري نويسنده هاي توده اي بودند: مثل محمدعلي افراشته، ابوتراب جلي و ... . ما بتدريج به علت اختلافي كه پيدا كرده بوديم، آنها را كنار گذاشتيم و هر كدام يكي از روزنامه هاي فكاهي را درآوردند. بعد تا آخر دوره دكتر مصدق، ما [توفيق] را اداره مي كرديم. من و دو تا از برادرهاي ديگرم [بوديم]؛ برادرم حسين، نويسنده و حسن، كاريكاتوريست بود و من [هم كه] نويسنده، كاريكاتوريست و شاعر بودم. بعد در روز 28 مرداد توفيق غارت و تعطيل شد. من در آن زمان دانش آموز دبيرستان بودم. سال بعد من به دانشكده حقوق رفتم. بعد كه ليسانس حقوقم را گرفتم، به فكر اين افتادم كه بروم دوباره روزنامة توفيق را دربياورم. اولين شمارة روزنامة توفيق، دورة بعد از 28 مرداد را ما در نوروز 1337 منتشر كرديم. 
ـ از سال 1332 تا 1337 منتشر نكرديد؟ 
ـ توقيف، تبعيد، زندان و ... بود. ما از آن سال تا سال 1350 [توفيق را] منتشر كرديم. در ارديبهشت 1350 كه داستان مفصلي دارد (آنچه كه شايعه است و يك مقدارش را هم ما خودمان شايعه كرديم) به اصطلاح مبارزه شفاهي با توقيف توفيق بود. در آن سال، توفيق توقيف شد. آن زمان توفيق تنها روزنامه مخالف و مستقلي بود كه از هيچ جا و هيچ منبعي، هيچ پولي را به هيچ عنوان نمي گرفت. حتي يكي از [دلايلي كه] شاه خيلي مخالف و از دست ما ناراحت بود، [اين بود] كه چرا اينها حتي آگهي هاي دولتي را كه پايه گذارش مرحوم دكتر مصدق است نمي گذارند؟ بعد، غير از آن در رژيمي كه طرفدار آمريكا بود، ما تنها روزنامة ضد آمريكايي بوديم و به نفع ويتنامي ها نوشتيم. در آن زمان كه رژيم طرفدار اسرائيل بود، ما تنها روزنامه ضد اسرائيلي بوديم و طرفدار فلسطين. بعد بالاخره چون نتوانستند به نحوي ما را به راه راست خودشان هدايت بكنند، توفيق را تعطيل كردند و چاپخانه ما را لاك و مهر كردند كه همه هم خلاف قانون بود.بازگشت
مصاحبه آقای عباس توفیق Written By: parisa pasyar
Date Posted: 1392/01/31
Number of Views: 2109