از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بخشي از مصاحبه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با جناب آقاي دكتر علي رضائيان  
در تاريخ: 6/4/86، شماره رديف مصاحبه: 1050، مصاحبه كننده: رضا مختاري اصفهاني

 


رضائيان

صداي آقاي دكتر علي رضائيان

ـ آقاي دكتر، مي توانيم بگوييم بخشي از تلاش هاي شما تعديل نگاه ارجحيت در تخصص بود؟ 
ـ وارد چنين مقوله اي شدن خيلي جالب نيست، ممكن است ما به دليل عدم آگاهي و شناخت، برداشت-هايي داشته باشيم كه با آگاهي و شناخت برداشتمان تغيير كند. يك تلاش اين بود كه اين مفهوم جا بيفتد كه مديريت علم است، بايد [براي مديريت] مهارت كسب كرد و كسي كه دانش و مهارت لازم را نداشته باشد، نمي تواند مديريت كند. اشكالي قبلاً به ويژه در دانشگاه هاي ما وجود داشت، اينكه اساتيد ما براي خود برج عاجي ساخته بودند و مجرد از مشكلات صنعت بودند. تلاش ما اين بود كه بتوانيم مشكلات كشور را حل كنيم، يعني هر پايان نامة دكترايي كه مي خواست كار شود، مي گفتيم هم بايد پشتوانة نظري قويي داشته باشد و هم بايد حتماً يك مشكل را حل كند. به اين دليل كه چون مشكلات صنعت را حل مي كرديم، به ما مزد مي-دادند و ما، هم به دانشجو و هم به استاد راهنما مزد مي داديم و هم براي دانشكده يك سرمايه برمي داشتيم. همان موقعي كه بودجة ما بسيار كم بود، مي توانستيم هم تلاشمان را توسعه دهيم و هم خيلي بهتر دانشكده را اداره كنيم. 
اين نگاه باعث شده بود كه ما بتوانيم توشه اي از مشكلات و مسائل را حل كنيم. مثلاً در مناطق نفت خيز جنوب، زياد تجربه نداشتيم و صنعت نفت را نمي شناختيم. ابتدا با دوره هاي آموزشي شروع كرديم، كم كم شناخت حاصل شد. بعد انواع برنامه هاي در زمينه هاي نيروهاي انساني، طراحي سيستم ها و ... [ريختيم و] با آنها، پروژه هاي مختلفي انجام داديم. مثلاً همان زماني كه ما با «گروه ملي صنعتي فولاد اهواز» كار مي كرديم، يك مجتمع فولاد وجود داشت كه سنگ آهك را به «گندله» تبديل مي كرد، بعد آن هم به تيرآهن و چيزهاي ديگر تبديل مي شد. آنها با يك شركت ژاپني قرارداد بسته بودند، كه برنامه هاي كنترل كيفي جهاني را برايشان اجرا كنند. با كاري كه ما در «گروه ملي صنعتي» [انجام داديم]، بهره وريشان بهبود [پيدا] كرد و باعث شد آن مجتمع هم با [گروه صنعتي] ادغام شود. مديرعامل [گروه صنعتي] همين «آقاي مهندس پاييزان» بود. فرصتي فراهم شد كه ايشان كار ما را با كار آنها مقايسه كند. ايشان مطرح مي كرد، واقعاً كاري كه اينجا انجام شده، هم عالي تر و هم با هزينة كمتري [است]، در حالي كه آنجا با هزينة بسيار كلان انجام شد و آن نتايجي كه خواسته بودند، به دست [نيامده بود.] چيزي مشابه همين در «ذوب آهن اصفهان» اتفاق افتاد. در «ذوب آهن اصفهان» كنسرسيومي از چند شركت تشكيل شده بود كه يكي «شركت ايليا» براي ايتاليايي ها بود، [ديگري] شركتي در خود اصفهان وابسته به انرژي اتمي بود. چند شركت [ديگر هم] بودند كه با هم يك كنسرسيوم تشكيل داده بودند تا سيستم هاي ذوب آهن را طراحي كنند. آن موقع «آقاي مهندس صادق» مديرعامل «ذوب آهن اصفهان بود». ما با همين دوره هاي آموزشي شروع كرده بوديم و بعد آنها گفتند سيستم مديريت نيروي انساني ما را طراحي كنيد. ما سيستم مديريت نيروي انساني شان را با تيم هايي كه از اساتيد و دانشجويان تشكيل داده بوديم، طراحي و مستقر كرديم. چون ديدند كار ما كار خوبي است، ما را به عنوان ناظر براي پروژه اي كه با آنها بسته بودند، انتخاب [كردند.] درعمل وقتي كه كار انجام مي شد. من احساس مي كردم برايشان مفيد است. به هر حال، هر مديري كه بخواهد سازمانش بهتر اداره شود [ناتمام]بازگشت
مصاحبه آقای دکتر علی رضائیانWritten By: parisa pasyar
Date Posted: 1392/01/31
Number of Views: 2263