از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بخشي از مصاحبه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با جناب آقاي دكتر  يحيي يثربي  
جلسه دوم، در تاريخ: 8/8/81، شماره رديف مصاحبه: 598، مصاحبه كننده: فاطمه نورايي نژاد

دكتر يثربي

 

صداي آقاي دكتر يحيي يثربي

مرحوم علامه طباطبايي روي هر كس اثر مي گذاشت. آدمي بود بي غل و غش و آدم در تمام زندگيش صفا و صميميت را مي ديد. الان اگر بخواهم از علامه چهره اي تصور كنم، با اينكه حداقل يك دورة هفت، هشت، نه ماه درسي پاي درسش مي نشستيم و تعداد بيش از تقريباً بيست نفر نبود [قطع مصاحبه]. 
بله، چهره اي كه من بخواهم از مرحوم علامه در خلوت خودم [به] ياد [بياورم]، با اينكه عرض كردم يك مدت پاي درسش بوديم، چهره درسي او نيست. چهره بارز و آن چهره ايست كه من مي ديدم از حرم به طرف صفائيه، از آن كوچه¬هاي پشت خيابان اصلي حرم، در آنجا يك كاسه ماست در يك دستش و يك سنگك هم در يك دستش [بود] و با يك حالت خاصي راه مي رفت كه الان در نظر من مجسم هست. يك آدمي بود زاهد، فقير و زندگي فقيرانه¬اي داشت. برخلاف حالا كه اين همه كتابها فروش مي رود و هاي و هوي و فلان و غيره، ايشان [ناتمام]. همان آدمي كه الميزان را چاپ كرده بود [دارالكتاب الاسلاميه]، آخوندي، آن زمان مي گفتند كه خيلي ناراحت است كه الميزان مرا ورشكست كرده و از هر جلدي، دو هزار تا يا هزار تا مي زد و روي دستش مي ماند. اين قدر به فروش نمي رفت. ده تا طلبه، صد تا طلبه يك دوره الميزان مي خريدند، صد تا هم كتابخانه مي خريده و مي شد دويست تا، ولي الان تعداد كتابخانه ها زياد شده، خريدن كتاب و ... [هم زياد شده]، ولي باز هم مؤلف چيزي گيرش نمي آيد. بنابراين، مرحوم علامه زندگي خيلي فقيرانه اي داشت و فاضل و عالم و اهل علم و ... هم بود و اثر مي گذاشت. يك نكته اي هست كه در عرفان مي گويند؛ ساقي، مرشد است و تعلميات مرشد، باده است و شراب. هميشه مي گويند، آن كه در بزم روي آدم اثر مي گذارد، ساقي است و شراب زياد مهم نيست. اگر ساقي، ساقي خوبي نباشد و دل نبرد، از آن شراب چيزي عايد آدم نمي شود. ظاهراً فروغ بسطامي مي گويد

مگر از دهان ساقي مددي رسد و گرنه                           كس از اين شراب باقي نرسد به هيچ مستي 

در عرفان اين تمثيلي است براي شيخ و تعليماتش. تعليمات شراب است و شيخ ساقي. اگر خود شيخ صفا و جمالي نداشته باشد، آدم از تعليماتش سود نمي برد و اين به صورت يك مثل در ميان مشايخ درآمده و اگر تشبيه كنيم، به صورت يك حديثي از مشايخ نقل مي شود: من لا ينفعك لحظه لاينفعك لفظه (كسي كه ديدارش تو را تحت تاثير قرار ندهد، گفتارش در تو اثر نخواهد كرد.) ديدار كه سودمند نباشد، گفتار سودمند [نمي شود.] مرحوم علامه از كساني بود كه ديدارش بيش از گفتارش اثر داشت و لذا بعد از رحلتش، من از زبان شاگردانش (من خودم را در آن حد نمي دانم) و از كساني كه جداً از او استفاده كرده بودند و تحت تاثير آن ساقي شيرين قرار گرفتند، چند بيت گفته ام كه براي شما مي خوانم. چند جا هم كه خوشم آمده، اين شعر را خواندم و در يكي، دو جا هم چاپ شده، ولي بد نيست كه در اين نوار هم بماند. من با توجه به همين نكتة ساقي و باده، در مرگ علامه اين چند بيت را گفته بودم: 
 
ميهمـان بــزم او بـوديـم دوش 
چشم سـاقي در كميــن عقـل و هوش 
 
حشمتي بالاتر از كاووس و جـم 
در بســاط آن نگـــار محتشــم 
 
بـاده در جـام حريفـان ريختــه 
فتنـه هـا بـا فتنـه هـا آميـخــته 
 
لب به لب با جام هستي بر كفـم 
چشممان بر چشم مست آن صنم 
 
از قدح تا چـشم او ديـدم عيـان 
بود فرقـي از زميـن تـا آسمــان 
 
باده كي باشد حريف چشـم وي 
هر نگاهـش نشئه صـد جـام مي 
 
در دل مـا يـــاد او آرام جـــان
دولـتش جاويـد و نامش جاودان 
 
آنچه كه من معتقدم از مرحوم علامه روي هر كسي مي ماند، آن تاثيرات شخصي و شخصيتي ايشان است والّا همان مطالب اسفار را كسان ديگر هم گفتند و شنيدم و خودمان هم به ديگران گفتيم. اين ها به نظر من چيز نايابي نيست؛ و ناياب، آن صحبت و نفس بود. [البته] فيض من كم بود، اما خوب چيز مغتنمي بود.بازگشت
مصاحبه آقای دکتر یحیی یثربیWritten By: parisa pasyar
Date Posted: 1392/01/28
Number of Views: 1720