از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بخشي از مصاحبه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با آقاي دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني   
در تاريخ: 9/6/79، شماره رديف مصاحبه: 517، مصاحبه كننده: فاطمه نورايي نژاد


 آقاي دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

به هر صورت، سالهاي جواني را در شهر [قم] به تحصيلات فقه و اصول پرداختم. ولي در همان سالها، احساس كردم كه از اين علوم خيلي ارضاء نمي شوم و به حوزه هاي درس فلسفي روي آوردم. در آن موقع استاد بزرگ فلسفه در حوزه علميه قم، مرحوم علامه طباطبايي بود، به درس فلسفه ايشان راه پيدا كردم. علاقه من به علوم فلسفي خيلي بيشتر و بيشتر مي شد. البته خوب، مرحوم علامه طباطبايي روزها درس معمول داشتند كه بيشتر اوقات اسفار صدرالمتألهين بود. در يك دوره اي هم (حالا اگر بخواهم وارد بشوم، خيلي به طول مي انجامد) درس ايشان به دليلي از طرف رؤساي حوزه تعطيل شد، منتها اجازه دادند به جاي درس اسفار صدرالمتألهين، شفاي ابن  سينا درس بدهد. ايشان شفا را شروع كردند و من درس شفاي ايشان را هم رفتم. روزها به درس اسفار و بعد از مدتي به درس شفاي ايشان مي رفتم. خوب، اكثر طلّاب و آنهايي كه اهل فلسفه بودند، شركت مي كردند. 
ايشان يك جلسه شبانه اي داشتند كه هفته اي دو روز (شبهاي پنجشنبه و جمعه) به صورت سيار در منزلها (و نه در مدرسه) به صورت مخفيانه [تشكيل مي شد.] يعني جز كساني كه اهل آن مجلس بودند، [افراد ديگري] اطلاع نداشتند كه اين جلسه تشكيل مي شود. تعداد انگشت شماري در آن جلسه شبها شركت داشتند. 
ـ چه كساني شركت داشتند؟ 
ـ عرض مي كنم خدمتتان. البته اين جلسة شبانه مرحوم علامه طباطبايي سالها ادامه داشته، حتي قبل از ما هم بوده كه بزرگاني مثل مرحوم آقاي مطهري شركت مي كردند. ولي دوره اي كه ما بوديم، آقاي مطهري ديگر در قم نبودند و به تهران آمده بودند و اشخاص ديگري در اين جلسات شركت داشتند كه نامشان را مي برم. 
ما توفيق پيدا كرده به اين جلسه راه پيدا كرديم. جلسة بسيار سازنده اي بود، يعني مرحوم علامه طباطبايي در درسهاي روز، متن همان كتابهاي فلسفي را كه اعلم از اسفار يا شفا باشد، تدريس مي كردند و خيلي عقايد خاص خودشان را اظهار نمي كردند ولي در آن جلسة شبانه ـ [چون] همة كساني كه آنجا بودند، برجسته بودند و قبلاً مطالعه مي كردند ـ بحثهاي معيني مطرح مي شد و ايشان آخرين نظريات و هر چه از توان و تجربه داشتند، [ارائه] مي دادند. چيزي را هم پنهان نمي كردند، خيلي راحت صحبت مي كردند. از بهترين جلسات علمي بود كه من در طول مدت عمرم توانستم درك بكنم. بله، چند سالي (تا وقتي كه من توفيق داشتم در قم باشم) در آن جلسه شبها شركت مي كردم. خوشبختانه مرحوم علامه طباطبايي جلسه ديگري در تهران داشتند كه هر سال پنج، شش ماه بوده. زماني بود كه مرحوم هانري كربن فرانسوي به تهران مي آمدند، آن هم هر دو هفته يكبار، شبهاي جمعه در تهران تشكيل مي شد. ايشان هم از قم تشريف مي بردند و يك عده از اساتيد برجسته دانشگاه تهران در آن جلسه شركت داشتند. در آنجا مباحث فلسفي خيلي مهمي (فلسفه غربي، شرقي و يك نوع مقايسه اي  و مسائل مهم جهاني از نظر فكري و فلسفي در آن جلسه) مطرح مي شد. 
من خوشبختانه اين توفيق را داشتم كه همراه مرحوم علامه، از قم در ركاب ايشان به تهران مي آمدم. ايشان يك محبت و لطفي به بنده داشتند كه من بارها به طور شوخي گفته ام. آن موقع بليط اتوبوس شمس العماره را مي گرفتيم. غالباً هم فصلي كه آقاي كربن تهران بود، تابستان بود و هوا هم گرم بود. به اتفاق ايشان (بنده خوب مفتخر بودم) مي آمديم. در آن جلسه شبهاي جمعه هم من سالها شركت داشتم و حظّ فراواني از آن جلسه و جلسات ديگر مي بردم. به همين دليل، من كشش و علاقه ام به طرف فلسفه شد. و اما برگرديم به آن سئوال قبلي شما، فرموديد كه در آن جلسه چه كساني بودند. در آن جلسات شبانه، دوره اي كه من بودم؛ البته دوره قبل از من هم بوده كه من نمي دانم همة اشخاص چه كساني بودند، مثلاً امثال شهيد مطهري بودند. قبل از وفات ايشان جلسه ادامه داشت كه همان دوستان سابق من بودند، ولي من توفيق نداشتم، چون من از سال تقريباً 1342 به تهران رفت و آمد داشتم و در 1345 رسماً به تهران آمدم و مسير زندگيم عوض شد و ديگر نبودم. ايشان جلسه را تا قبل از وفاتشان ادامه مي دادند و اين جلسات مورد علاقه خود ايشان هم بود. ولي در آن برهة زماني (تقريباً هفت، هشت سال) كه من بودم و شركت فعال و مرتب داشتم، آقايان: جوادي آملي، حسن-زاده آملي، مرحوم آقاي آشيخ اسماعيل ساعدي[؟]، زنجاني، مرحوم اويسي قزويني، مرحوم آقاي سيدابوترابي قزويني، مرحوم آقاي آشيخ عباس ايزدي، نجف آبادي اصفهاني، آقاي حيدري (اهل نهاوند) بود، آقاي دكتر احمدي (در تهران اقامت دارند) بودند. مجموعاً ده، دوازده نفر بودند. اينهايي را كه من نام بردم، تقريباً همگي از چهره هاي شاخص بودند و از جمله خود بنده كه در آن جلسه شركت مي كرديم.بازگشت
مصاحبه آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیWritten By: parisa pasyar
Date Posted: 1392/01/28
Number of Views: 1798