از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بخشي از مصاحبه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با سركار خانم زهره قائني  
در تاريخ: 14/4/84، شماره رديف مصاحبه: 746، مصاحبه كننده: پيمانه صالحي

صداي خانم زهره قائني

. . .

كتاب هايي را هم خواهرم از انگليس مي فرستاد كه مال انتشارات اوزبن و كتابهاي معتبري بودند و در اينجا هم دفتر نشر اسلامي علاقمند شد و چند تا از اين كتابها چاپ شد كه حتي يك دوره اي، كانون آنها را به عنوان كتاب برگزيده انتخاب كرد. بيشترين كار ترجمه را در يونيسف كردم كه بصورت جزوه در آنجا مانده و تعدادش خيلي زياد است، ولي بصورت كتاب منتشر نشد، دفتر نشر فرهنگ اسلامي هم بود و چيزهاي ديگري كه الان يادم نيست. 
ـ اولين كتاب شما كه چاپ شد، " مديريت زنان " بود؟ 
ـ نه، [اولي] وضعيت كودكان بود. وضعيت كودكان جهان كه گزارش¬هاي سالانه يونيسف بود.
ـ چه سالي بود؟ 
ـ سال 1372 يا 1373 بود. در آن سالها ترجمه مي كردم و الان تاريخ دقيق آن يادم نيست. مديريت زنان را 1373 يا 1374 كار كردم، ولي بعدها چون انتشارات بانو آن را دوباره چاپ كرد، سراغش رفته و خودشان چاپ كرده بودند. حتي من هم نمي دانستم و بعداً كه درآمد، فهميدم، ولي بيشترين كارم يونيسف بود. 
ـ آن سالها تأليف كه نداشتيد؟ 
ـ نه ، بجز تاريخ ادبيات كودكان تأليف نداشتم. 
ـ بعد از ترجمه هايتان كار تاريخ ادبيات كودكان را شروع كرديد؟ 
ـ بله، در واقع كارهايي براي ادبيات كودكان مي كرديم و رفت و آمدهايي به خاطر همان سه تا بورسي كه رفتم و آمدم [نا تمام] وقتي كه شما وارد يك حوزة بين المللي مي شويد، هميشه مي-خواهيد بدانيد كه جايگاه خودتان كجاست و اگر فرضاً ادبيات كودكان آلمان اينجاست يا ژاپن، ما كجا هستيم؟ در مطالعات آكادميكي كه در شورا داشتم، ديدم كه ما راجع به تاريخ ادبيات كودكان هيچي نداريم. حتي يك صحبت كوتاهي هم كه با خانم ميرهادي داشتم، گفت كه نه، هيچ كس كاري نكرده و شايد يكي، دو تا مقالة سه صفحه اي بود كه پيدا كرديم و ديديم در واقع هيچي نيست و بيشتر طرح است. 
خلاصه، اين انگيزة من شد كه در واقع اگر ما داريم در ايران ادبيات كودكان كار مي كنيم [ناتمام] بخصوص وقتي كه انگليس بودم، استادي كه گفتم خيلي از او ياد گرفتم، متخصص تاريخ ادبيات انگليس بود و ديدم كه يكي از درسهاي مهم دانشگاهي آنها تاريخ ادبيات است. يعني غير از اينكه شما براي ادبيات كودكان، ادبيات مدرن را مي خوانيد و كتابهاي جديد را مطالعه ، بحث و گونه شناسي مي كنيد ، يك بحث مهم آن تاريخ است. هيچ كس در هيچ رشته اي ، از جمله ادبيات كودكان، نمي تواند تاريخ را دور بزند و بگويد كه من دارم در اين رشته تحصيلات آكادميك مي- نم. اين است كه شما بايد پيشينة يك كار را دنبال بكنيد كه از كجا شروع كرديم ، كجا بوديم، چي داشتيم و ... حتي يك پژوهش كوچكي هم كه در دانشگاه به شما مي دهند، اولش پيشينة پژوهش است اين باعث شد كه من بگويم چرا ما نبايد راجع به تاريخ ادبيات كودكان كار بكنيم ؟ در شورا با آقاي محمدي آشنا شده بودم و ايشان خوب نويسنده بودند و در شوراي كتاب كودك مي آمدند و كتابهاي تئوريك و روش شناسي نقد ادبيات كودكان را داشتند و آن موقع آن را در كارگاه تدريس مي كردند. بعد من چون ديدم ايشان از اين كارها كرده، چون روي افسانه ها و طبقه بندي افسانه ها كار مي كردند و چندين سال بود كه كار مي كردند ، هم به ايشان و هم به دو ، سه نفر از همكارانم گفتم كه بچه ها بيائيد يك گروهي بشويم و راجع به تاريخ ادبيات كودكان كار كنيم .بازگشت
مصاحبه خانم زهره قائنیWritten By: parisa pasyar
Date Posted: 1392/01/27
Number of Views: 1610