از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

نشاني دبيرخانه همايش:
تهران، بزرگراه حقاني، نبش خيابان كوشا، سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، ساختمان آرشيو ملي ايران (گنجينة اسناد)، اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات، دبيرخانة همايش تخصصي آرشيو.
تلفن: 22255868- 22903141