از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

تاريخ برگزاري همايش : 17 مهر 1392 
مهلت ارسال چكيده مقالات تا 12 بهمن 1391 (فقط از طريق پيام نگار) 
مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 خرداد 1392 (فقط از طريق پيام نگار)