از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
نخستين همايش بين المللي اسناد ايراني

اسناد مكتوب، بخشي از سرمايه‌هاي مطالعاتي هر منطقه‌و كشوري است كه با استناد به آن‌ها، تحقيقات در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ و اجتماع استحكام و اصالت پيدا مي‌كند. بهره بردن از اين گونه مدارك، نياز به داشتن توانائي و علم استفاده كردن از آن‌هاست. گستردگي جغرافياي سياسي و فرهنگي ايران ‌زمين در طول تاريخ بلند خود، به پراكندگي اسناد و مدارك تاريخي و فرهنگي آن انجاميده است. به همين سبب، فرصتي لازم است تا محققان و علاقه‌مندان حوزه اسناد فارسي - ايراني و هم ‌چنين پژوهشگران تاريخ معاصر ايران و كشورهائي كه با آن ارتباطات مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي داشته‌اند، به مبادلة دستاوردهاي پژوهشي خود بپردازند. اطلاع يافتن از روش‌هاي تحقيقي كه در باره اسناد تاريخي در ديگر كشورهاي جهان جريان دارد و نيز مطالعاتي كه در حوزه اسناد فارسي يا اسناد مربوط به ايران انجام مي شود، يكي از پژوهش هاي اصلي محققان حوزه اسنادي و تاريخ ايران بوده است. همايش اسناد ايراني، فرصتي است براي عمق بخشيدن به پژوهش‌هاي مبتني بر اسناد، عرضه آخرين اطلاعات، روش‌ها و دستاوردهاي مطالعات مربوط به آن در ايران و نيز كشورهاي مرتبط با ايران، به ‌ويژه كشورهائي كه با ايران داراي گذشته مشترك تاريخي و فرهنگي مي باشند. همايش" اسناد ايراني،" اولين گام را در حوزه اطلاع‌رساني در باره اسناد ايراني در آرشيوهاي مختلف جهان برداشته است. با اين اميد كه در آينده به مرجعي براي تبادل اطلاعات در باره آخرين و جديدترين تحقيقات در حوزه‌هاي مطرح شده، بينجامد.