از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
مجموعه كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوي

كتابخانه داراي مجموعه اي بالغ بر 19000 جلد كتاب فارسي و لاتين در زمينه تاريخ خصوصا تاريخ معاصر و 240 عنوان نشريه ادواري و روزنامه هاي صحافي و جاري و همچنين مقادير قابل توجهي پايان نامه چكيده نامه و جزوات و گزارشات دولتي است. فهرست نويسي كتب در كتابخانه بر اساس نظام رده بندي كنگره است و خدمات دهي به مراجعان به صورت سيستم باز ( open ) انجام مي گيرد .