از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
مقررات

1.كليه پژوهشگران عضو سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا  مجاز به استفاده از منابع تاريخ شفاهي هستند.
2.  عضو متقاضي استفاده از مصاحبه هاي تاريخ شفاهي، بايد  برگه درخواست استفاده از منابع تاريخ شفاهي را تكميل و به  مسئول تالاراطلاع‌رساني تاريخ شفاهي ارائه نمايد . (اين برگه را از مسئول تالار  دريافت نمائيد)
3.  پس از تائيد درخواست به‌وسيله‌ي رئيس گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري، متقاضي مجاز به استفاده از منابع متني، صوتي و تصويري تاريخ شفاهي مي باشد.
4.سازمان، از ارائه كپي از منابع تاريح شفاهي معذور است.
5. به همراه داشتن كيف دستي، لپ تاب و فلش در داخل تالار ممنوع است.
6. هرگونه عكسبرداري از منابع تاريخ شفاهي ممنوع است.
7. خروج متن مصاحبه از اتاق اطلاع‌رساني تاريخ شفاهي مجاز نيست.
8. متقاضي بايد در پژوهش خود، منابع تاريخ شفاهي مورد استفاده را مطابق با روش‌هاي پذيرفته شده علمي ارجاع نمايد.
9.متقاضي موظف به حفاظت از منبعي است كه در اختيار وي قرار داده شده است .
10. عدم رعايت هر يك از مقررات فوق، موجب لغو عضويت مراجعه‌كننده خواهد  شد .
11. تالار اطلاع رساني تاريخ شفاهي از روزهاي شنبه تا چهارشنبه(به غير از ايام تعطيل) و از ساعت 30/8 تا 30/14 آماده ارائه خدمات به مراجعان است.