از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
خدمات اطلاع رساني

نسخه اي از منابع تاريخ شفاهي مطابق با مقررات بهره برداري از اين منابع، در اتاق فهرست نويسي تاريخ شفاهي، واقع در ساختمان آرشيو ملي، طبقه اول، قابل دسترسي براي پژوهشگران و علاقه مندان است. مراجعان مي توانند پس از عضويت در آرشيو ملي به اتاق ياد شده مراجعه و متن مورد نظر خود را از طريق فهرست هاي موجود جستجو كنند. طبق مقررات پژوهشگر مي تواند متن مصاحبه را قرائت و فقط يادداشت برداري كند و در صورت نياز از فايل صوتي يا تصويري مصاحبه نيز استفاده كند.