از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

کارگاه یکسان سازی فعالیت تاریخ شفاهیتاريخ درج خبر :

اين كارگاه به منظور ارائه آموزش روش‌هاي اجرايي تهيه و اجراي طرح هاي تاريخ شفاهي به همكاران سازماني شاغل در مديريت‌هاي استاني، در روز بيستم دي ماه 1390 در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد. اين كارگاه مباني تاريخ شفاهي، آماده سازي طرح تاريخ شفاهي، انجام مصاحبه تاريخ به‌وسيله‌ي گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري تدريس شد. در بعدازظهر نيز آقاي دكتر علي اصغر سعيدي درباره‌ي تجربه‌هاي پژوهش تاريخ شفاهي در حوزه ي تاريخ اقتصادي سخنراني نمودند. در اين كارگاه ويرايش نخست شيوه‌نامه تاريخ شفاهي درباره‌ي روش‌هاي انجام مصاحبه، روش پياده‌سازي و روش فهرست‌نويسي همراه با اطلاعات ديگر در يك لوح فشرده به حاضرين ارائه شد.


 
 
 

بازگشت