از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
انتشارات

مجموعه مقالات نخستين همايش تاريخ شفاهي

اين كتاب شامل 15 مقاله ارائه شده در نخستين همايش تاريخ شفاهي كه در تاريخ شانزدهم اسفند ماه 1385 در ساختمان گنجينه اسناد ملي برگزار شد.از كاخ‌هاي شاه تا زندان‌هاي سيبري

اين كتاب خاطرات مرحوم پروفسور غلامحسين بيگدلي است و بخش مهم آن اختصاص به خاطرات وي از زندان‌هاي مخوف سيبري در زمان سلطه حكومت استبدادي استالين است. بن‌مايه‌ي اصلي كتاب مصاحبه‌ي تاريخ شفاهي است كه در سال 1373 انجام شده بود. سپس متن مصاحبه به‌.سيله‌ي ايشان بازنويسي و تكميل شد. اين كتاب در سال 1388 به چاپ رسيد.