از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
Links
پربازديدهاي امروز
 
 
نشريات الكترونيكي

- صداي ماندگار
صـــداي ماندگار مجموعه‌اي از خاطرات تاريخ شفاهي با محوريت موضوعي واحد به صورت ماهنامه تهيه مي‌شد كه با متن مصاحبه و صداي مصاحبه‌شوندگان توأم بود. اين مجموعه‌ي جالب، در 12 شماره تهيه ‌شد و در سال 1388 جاي خود را به جُنگ خبري صدا داد.

آرشيو
- ارديبهشت 1387
- خرداد 1387
- تير 1387
- مرداد 1387
- شهريور 1387
- مهر 1387
- آبان1387
- آذر 1387
- دي 1387
- بهمن 1387
- اسفند 1387

- فصلنامه صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي
«فصلنامه صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي» بيش از هر چيز، يك مجموعه خبري است كه اطلاع‌رساني اخبار و اطلاعات جديد درباره‌ي تاريخ شفاهي، از سراسر جهان را مد نظر دارد. در اين مجموعه خبري، اخبار تازه‌ي تاريخ شفاهي، اطلاعاتي درباره وبگاه‌‌ها و وب‌نوشت‌هاي مهم تاريخ شفاهي، اطلاعاتي درباره‌ي نويسندگان و متخصصان تاريخ شفاهي، معرفي مجموعه‌هاي تاريخ شفاهي موجود در سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي و برگزيده‌ي خاطراتي از بزرگانِ مصاحبه‌شونده، ارائه مي‌گردد.
براي مشاهده اينجا را كليك نماييد.