از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
مقررات عمومي معاونت آرشيو

مقررات تالار پژوهش:
هنگام مطالعه و جستجوي اسناد رعايت نكات زير الزامي است.
1- براي استفاده از خدمات اسنادي تالار پژوهش، به دستورالعملهاي تعبيه شده در قسمتهاي مربوطه توجه فرمائيد.
2- در صورت داشتن عضويت كتابخانه ملي، كارت آن را به همراه داشته باشيد.درغير اينصورت مي توانيد از عضويت موقت استفاده نمائيد.
3- به منظور استفاده از خدمات اسناد، ابتدا به بخش هاي عضويت و سپس فهرستگان و در نهايت به بخش مالي مراجعه فرمائيد.
4- براي پرداخت هزينه خدمات اسنادي ،كارت شبكه شتاب را به همراه داشته باشيد.
5- سكوت و آرامش لازمه مطالعه و تحقيق است.
6- وسايل خود را در كمدهايي كه بدين منظور در ورودي تالار و كتابخانه در نظر گرفته شده است، قرار دهيد.
7- از بردن دوربين عكاسي و فيلم برداري، فلش، لپ تاپ، كيف دستي، و ....... به تالار خودداري فرمائيد.
8- هرگونه عكس برداري از منابع اسنادي غيرمجاز است.
9- فهرست ها و كتابهاي مخصوص مطالعه همان بخش است و جابجايي كتاب و نشريه در بين طبقات ممنوع مي باشد.

مقررات اتاق اطلاع رساني تاريخ شفاهي:
1. كليه پژوهشگران عضو سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا مجاز به استفاده از منابع تاريخ شفاهي هستند.
2. عضو متقاضي استفاده از مصاحبه هاي تاريخ شفاهي، بايد برگه درخواست استفاده از منابع تاريخ شفاهي را تكميل و به مسئول تالاراطلاع‌رساني تاريخ شفاهي ارائه نمايد . (اين برگه را از مسئول تالار دريافت نمائيد)
3. پس از تائيد درخواست به‌وسيله‌ي رئيس گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري، متقاضي مجاز به استفاده از منابع متني، صوتي و تصويري تاريخ شفاهي مي باشد .
4. سازمان، از ارائه كپي از منابع تاريح شفاهي معذور است.
5. به همراه داشتن كيف دستي، لپ تاب و فلش در داخل تالار ممنوع است.
6. هرگونه عكسبرداري از منابع تاريخ شفاهي ممنوع است.
7. خروج متن مصاحبه از اتاق اطلاع‌رساني تاريخ شفاهي مجاز نيست.
8. متقاضي بايد در پژوهش خود، منابع تاريخ شفاهي مورد استفاده را مطابق با روش‌هاي پذيرفته شده علمي ارجاع نمايد.
9. متقاضي موظف به حفاظت از منبعي است كه در اختيار وي قرار داده شده است
10. عدم رعايت هر يك از مقررات فوق، موجب لغو عضويت مراجعه‌كننده خواهد شد .