از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
همايش حفاظت و نگهداري اسناد و ميراث مستند

سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در نظر دارد همزمان با روز اسناد ملي ،  چهارمين همايش آرشيو براي همه را با محوريت" حفاظت و نگهداري ميراث مستند" و  با همكاري مراكز مرمتي ، پژوهشي و مراكز آموزش عالي در روز 19 ارديبهشت  ماه سال 1391 برگزار كند. از آنجائيكه يكي از وظائف اصلي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. حفظ و نگهداري ميراث مستند شامل نسخ خطي ، اسناد ( كاغذي ،پوستي ،پارچه اي و ...)،منابع ديداري و شنيداري ( عكس ،فيلم ، نگاتيو ،نوارهاي صوتي و ويدئويي و...)مي باشد  محورهاي اصلي همايش  عبارت است از :

 حفاظت پيشگيرانه:

-         نقش تكنولوژي و فناوري هاي نوين در حفاظت پيشگيرانه

-         نقش حفاظت پيشگيرانه در مديريت بحران

-         نقش نيروي انساني متخصص در حفاظت پيشگيرانه

  • مرمت ميراث مستند :

-         مواد و روش‌هاي جديد مورد استفاده در مرمت آثار

-         آسيب شناسي ميراث مستند

-         فن شناسي با استفاده از روش هاي نوين /مطالعات تطبيقي

  • شيوه هاي مديريتي در بهبود حفاظت ميراث مستند :

-         ارتباط متقابل جامعه با مراكز مرمتي در حفاظت آثار

-         ارتباط متقابل مراكز مرمتي با ساير مراكز علمي -پژوهشي

از همة حفاظت گران، مرمتگران ، پژوهشگران  و دانشجويان  براي شركت و ارائه مقاله، دعوت به عمل مي‌آيد تا مقاله‌هاي خود را حول محورهاي پيشنهادي همايش ارسال نمايند. شايان توجه است ساير محور هاي ذكر نشده اما مرتبط با موضوع نيز قابل بررسي است.

مهلت ارسال چكيده  مقاله:  25/12/1390

مهلت ارسال اصل مقاله :25 /1/1391

 لطفاً چكيده‌مقاله‌ها در قالب فايل word 2003 ،  به نشاني پيام نگار (پست الكترونيكي):[email protected]  ارسال شود. مشخصات نويسنده/نويسندگان، وضعيت شغلي/سمت، پيام نگار و شماره تلفن، همراه چكيده ارسال شود.

نشاني دبيرخانه همايش:

تهران، بزرگراه حقاني، نبش خيابان كوشا، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ساختمان آرشيو ملي ايران (گنجينه آرشيو)، اداره كل حفاظت و نگهداري، دورنگار: 26402973، پيام نگار: [email protected]