سال : ماه :
گزارش در بارة محدودة فعاليت كمپاني نفت جنوب
معرفي كتاب اسنادی از پیامدهای ملی شدن صنعت نفت ایران
/Portals/10/kaghazakhbar/esfand 95/Picture-or-Video-071.jpg
گزیده مصاحبه با سیدمحمدصادق طباطبائی
 


 به مناسبت  10اسفند، سالروز تصويب قانون تأسيس اداره­كل هواشناسي

تصويري از يك ايستگاه هواشناسي كشاورزي

شماره مدرك: 24349-25

منشأ: كتابخانه ملي ايران

رنگ: سياه و سفيد

قطع: 18×22

تاريخ: -محل: - عكاس-

 

به مناسبت 18 اسفند، روز بزرگداشت سيدجمال‌الدين اسد آبادي

تقصير ناصرالدين شاه!

از خلال گفته‌هاي خود آن بزرگوار [سيد جمال الدين اسد آبادي] که گاه گاه به طور خيلي ساده به خواص نزديک به ميان مي‌آورده بخوبي تقصير ناصرالدين شاه ظاهر مي‌گردد. او غالباً مي گفته: « اگر ناصرالدين‌شاه به نصايح من گوش شنوا مي‌داد، من او را اول شخص شرق و شاهنشاه آسيا مي نمودم. ولي با شخصي که زندگاني را فقط براي حصول مشتهيات نفساني بخواهد، و سلطنت را براي زورگويي به رعاياي عاجز و بي‌گناه، و جاه و جلال و حشمت و دستگاه را براي نمايش به زن‌ها و خواجه سرايان اندرون خود بخواهد، چه مي‌شود گفت و از او چه اميدي مي توان داشت؟ »

http://rasekhoon.net منبع/