از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

برگزاری يكصد و هشتمین جلسه کارگروه ارزیابی و خرید اسناد در معاونت اسناد ملییکصد و هشتمین جلسه کارگروه ارزیابی و خرید اسناد در تاريخ1396/10/27در ساختمان معاونت اسناد ملي ایران با حضورمعاون اسناد ملي و اعضاي كارگروه برگزار گرديد. در اين جلسه تعداد ۱۳ مجموعه سند شامل: اسناد طوماری، سواد فرمان ، حکم، عقدنامه، وقف نامه، تقسیم‌نامه، وصیت‌نامه، دفترچه، كتابچه، تلگراف، عکس و....، متعلق به دورة زماني (۱۱۲۲- ۱۳۶۹ق.) و (۱۳۰۳-۱۳۷۴ش.) مورد ارزيابي، كارشناسي و قيمت‌گذاري قرار گرفت.
مجموعه اسناد مربوط به سواد فرامین ناصری ومظفری با موضوع واگذاری ملکی در فریدن و لنجان اصفهان، حکم ابقاء ملکی در منطقه کلیبر بنا به رقم صادره در دوره طهماسب صفوی، مجموعه اسناد طوماری و عمدتا ملکی مربوط به بلوکات فارس و اسناد خانواده های شیخ محمدجعفر بحرانی، وصال شیرازی و میرزای وقار، تقسیم‌نامه اموال بین ورثه حسینعلی¬میرزا فرمانفرمای فارس، مکتوبی از سیدحسن مدرس، مکاتبات و اسناد خانواده سهام السلطنه عرب¬عامری، شمارگان پراکنده از نشریات مختلف دوره قاجار، مکاتبات تجاری کمپانی مسعودیه و سایر شرکت‌ها و تجار در دوره مظفری از جمله با محمدمهدی ملک التجار و امور تولیت موقوفات مساجد مصری و شیشه‌گری اصفهان توسط شیخ محمدرضا صالحی مازندرانی (جویباره‌ای) از جمله اسناد قیمت‌گذاری شده است.