از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

اخبار نمایشگاهی آرشیو ملی ایران در دیماه 96


نمایشگاه مجازی
1- نمایشگاه قانون اساسی
   8 دي¬ماه، سالروز امضاي نخستين قانون اساسي كشور به دست مظفرالدين¬شاه قاجار است. به همين مناسبت اداره¬كل خدمات آرشيوي(گروه ارتباطات آرشيوي) منتخب اسناد مرتبط با قانون اساسي را در 8 عنوان و 31 برگ آماده و در وبگاه سازمان تقديم علاقه¬مندان كرد. قدیمی¬ترین سند معرفی شده در این نمایشگاه رونوشت قانون اساسی مشروطه در تاریخ 14 ذي¬قعدة 1324ق./ 8/10/1285ش.؛ و جدیدترین آن ابلاغ فرمان به همراه تصميم قانوني الحاق يك اصل به متمم قانون اساسي و اصلاح اصل 48 قانون اساسي، مصوب مجلس مؤسسان؛ در تاریخ 30/4/1328ش.، بوده است. برخی دیگر عناوین این نمایشگاه عبارتند از:
رونوشت قانون اساسي مشروطه؛ متمم قانون اساسي مشروطه؛ اصل الحاقي متمم قانون اساسي مشروطه؛ بيانية هيئت علمية اصفهان در خصوص اجرا نكردن برخي از اصول قانون اساسي در كشور؛ قسمتي از اصل الحاقي به قانون اساسي در خصوص روند تجديدنظر در قانون اساسي؛ بيانية انجمن هدايت مسلمين كرمانشاه به مسلمانان ايران در خصوص لزوم اجراي اصل دوم قانون اساسي.
2-نمایشگاه اسناد امیرکبیر
به  مناسبت 20 دی‌ماه، سالروز قتل یکی از رجال سیاسی ایران میرزا تقی¬خان امیر¬کبیر، نمایشگاهی مجازی با 27 عنوان ومعرفی 27 برگ سند آماده سازی و در وبگاه سازمان به علاقه‌مندان تقدیم شد. دستخط اميركبير به شاه، در بارة انتقاد از حمايت وزير مختار[انگليس] از ميرعلي‌نقي‌خان و ميرهاشم‌خان؛ نامة دلجویانة امیرکبیر خطاب به شاه با هدف اصلاح ذهنیت شاه؛ نظرخواهي ناصرالدين‌شاه از مهدعليا، در مورد ازدواج ملك‌زاده خانم با اميركبير؛ [اعلام نظر مهد علیا] در خصوص واگذار کردن اختیار ازدواج ملک‌زاده به مصلحت شاه و بیان لیاقت امیر نظام برای این امر؛ دستخط ناصرالدین شاه خطاب به امیر نظام و صدور اذن ازدواج؛ از جمله عناوین موجود در این نمایشگاه بود.
3-نمایشگاه اسناد دیوان محاسبات
به مناسبت روز 25 دی¬ماه، سالروز تصویب قانون جدید دیوان محاسبات در سال 1312ش. نمایشگاهی  در این خصوص، شامل 12 عنوان با معرفی 33 برگ سند در وبگاه سازمان به علاقه‌مندان تقدیم شد. قدیمی-ترین سند معرفی شده در این نمایشگاه مربوط به دورة قاجار و جدیدترین آن به دورة پهلوی دوم بر می-گردد. دستور ریاست وزراء به وزارت مالیه، درخصوص تشکیل کمیسیونی برای تجدید¬نظر در قانون محاسبات عمومی مصوب 1329ق، 1293/12/29ش.؛ مقررات و تشکیلات دیوان محاسبات،1312/11/10ش.؛ ابلاغ اصلاحیة مادة 22 نظامنامة دیوان محاسبات، دی ماه 1313ش؛ بخشی از آیین¬نامة دیوان محاسبات، 1319/4/4ش.؛ ابلاغیه وزارت مالیه، با موضوع ملغی¬شدن مواد18،17،7 و تبصره ماده 12 نظامنامة دیوان محاسبات و افزودن ماده 7 اصلاحی به آن،  1314/12/23ش. و... از جمله مهم‌ترین اسناد ارائه شده در نمایشگاه است.

نمایشگاه سیار
1-نمایشگاه اسناد بلدیه وشهرداری
نمایشگاه یاد شده در قالب  58 عنوان با معرفی 75 برگ سند و 48 آرم شهرداری آماده سازی و در همایش شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها در کیش به نمایش گذاشته شد. بازة زمانی اسناد نمایشگاه مربوط به دورة قاجار و پهلوی بود. گفتنی است، قدیمی¬ترین سند، بخشی از قانون مالیات بلدیه بر وسائل نقلیه مصوب مجلس شورای ملی؛ 5 ربیع الاول 1327ق./1288/1/7ش.؛ و جدیدترین سند با عنوان «تصویب و ابلاغ بودجه سال ۱۳۷۵ شهرداری بابلسر از طرف استانداری مازندران؛۱۳۷۴/۱۲/۱۳ش.»؛ بود. دیگر عناوین این نمایشگاه به شرح زیر است:
درخواست اهالی نهاوند از نمایندۀ ولایت ثلثه برای تأسیس تلگرافخانه، نظمیه و بلدیه، [1332ق.؟/ 1292- 1293ش.؟]؛ پیشنهاد تأسیس، مدرس، مرضیخانه و  بلدیه در کردستان از محل عایدات ادارۀ نواقل، 24م جوزای 1332ق./ 1293/3/24ش.؛ آگهی حکومت دارالخلافه و بلدیۀ تهران برای اعلام نرخ یخ تا آخر ماه رمضان، 16م شعبان 1335ق./ 1296/3/17ش.؛ دستور حکومت و بلدیۀ تهران به دائرۀ میاه برای رفع بی¬آبی محلۀ سیدناصرالدین، 14م رمضان 1335ق./ 1296/4/17ش.؛ گزارش ایالت فارس به وزارت داخله، درخصوص مخارج تنظیف شهر و در خواست از مالیه برای پرداخت آن، 28م رمضان 1335ق./ 1296/4/27ش.؛ حکم انتصاب ابراهیم¬خان مخبرزاده به سمت ریاست بلدیۀ بروجرد، 1303/10/24ش.؛ بخشی از کتابچه قانون بلدیه، فاقد تاریخ.؛ عوارض مصوب شهرداری¬ها در هیئت ¬وزیران و بودجة تخصیص یافته برای تقویت کادر عمرانی شهرها و روستاها از محل صدی ده عوائد، 26/1/ 1342ش.؛ گزارش اداره مالیه‌ قم و محلات به خزانه‌ادری‌ کل، درخصوص میزان عایدات بلدیه قم و دریافت صددینار از هر دکان بابت مصارف روشنائی بازار،۲۲ سنبله ۱۳۳۲ق./۲۲شهریور۱۲۹۳ش.؛مکاتبة استاندار کرمان با وزارت کشور، در¬مورد عملکرد خوب سرگرد شریفی، شهردار وقت آن شهر، درخواست عدم تغییر وی و پیشنهاد افرادی برای سمت شهرداری در صورت عزل شریفی، 1328/2/3ش.؛گزارش هیأت بازرسی همگانی وزارت دارایی، از صندوق درآمد شهرداری کرمان، 1319/11/17ش.؛ بخشنامة اتحادیة شهرداری¬ها به استانداری بنادر و جزایر و سواحل جنوب، درخصوص چگونگی استخدام  در شهرداری، 1345/6/30ش.؛ رونوشت نظامنامة داخلی انجمن بلدی اصفهان، [۱۳۱۰ش.] ؛ نامه حسن یزدانی (نصیر‌اشرف) به رئيس‌الوزراء، درخصوص رسیدگی به اعتراض اهالی محله حسن‌آباد  به افزایش حقابه و حق‌الشرب در کمیسیون منعقده در اداره بلدیه ، ۸ محرم ۱۳۳۹ق./۱۳۰۰/۵/۲۱ش.؛ گزارش نواقص و کمبود پزشک صحیه بلدیه چهارمحال به صحیه کل مملکتی، 1313/10/1ش.؛ نظامنامة داخلی انجمن بلدی کرمانشاه؛1309/7/5ش.؛ اعلامیة حکومت گیلان و طوالش درخصوص اعلام نتیجه انتخابات بلدیه رشت، فاقد تاریخ.؛ آگهی بخشدار و شهردار شهرکرد، در خصوص تعیین قیمت اجناس و خوارو بار، 1319/11/28ش.؛ آگهی شهرداری یزد، درخصوص شروع طرح توسعة فلکه پارک شهر، تخلیة اماکن و مستغلات واقع در مسیر طرح و لزوم ارائه مدارک و اسناد مالکیت صاحبان اماکن به ¬منظور انجام اقدامات قانونی، 1338/6/18ش.؛ خلاصه فعالیت انجمن نظارت حوزة 4 انتخابات شهرداری شیراز،  1334/9/18ش.؛ صورت درآمد شهراری زنجان در 9 ماهة سال 1349؛ بخشی از آمار درآمد و هزینه، خلاصة اقدامات مربوط به بینوایان شهرداری مشهد در شش ماهة دوم سال 1320ش.؛ آگهی شهرداری بوشهر در مورد اعلام نرخ حمامی¬ها، 1324/8/22ش.؛ شمارة فوق¬العادة روزنامة گلستان، در مورد اوضاع نظافت شهر شیراز، عملکرد رئیس قشون، برگزاری انتخابات شورای بلدیه و شروع به کار اعضای منتخب در بلدیة شیراز، 2محرم1338ق./ 1298/7/5ش.؛ مکاتبة بلدیة دامغان با وزارت داخله، درخصوص لزوم توسعة ساختمان بلدیه به دلیل کوچک بودن فضای آنجا، 1308/2/4ش.؛ اعلام درجة شهرداری¬های استان سمنان با ذکر درجه از سوی مدیر کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها به استاندار سمنان، 1367/12/22ش.؛ صورت جلسة انجمن شهر اهواز، 1348/10/10ش.؛ متمم بودجة شهرداری ارومیه، [1362]؛ مکاتبة شهرداری‌ گرگان با استانداری ‌مازندران، درخصوص اتمام عملیات تعمیر عمارت‌ شهرداری و تقاضای اعزام مهندس دفتر فنی جهت تحویل آن، ۱۳۴۵/۱۱/۲۹ش.؛ نامة اداره‌کل اوقاف استان‌گیلان به استانداری استان‌ گیلان درخصوص احداث پارک‌شهر در منطقه لشت ‌نشاء و پیشنهاد واگذاری زمین موقوفه به صورت اجاره به شهرداری جهت احداث آن، ۱۳۶۲/۱۲/۸ش.؛ اسامی شهرداران منصوب از بین کارکنان وزارت‌آموزش و پرورش در شهرداری‌های استان ‌بوشهر،۱۳۶۸/۵/۱۹ش.؛ تصویب و ابلاغ بودجه سال ۱۳۷۵ شهرداری بابلسر از طرف استانداری مازندران،۱۳۷۴/۱۲/۱۳ش.؛ درخواست شهرداری تهران از وزیر مشاور، مبنی بر تصویب قانون خاص برای اجرای وصول اضافه ارزش  زمین¬های عمرانی از سوی شهرداری پایتخت، 1350/2/19ش.؛ خواسته ‌های ‌قانونی کارکنان ‌شهرداری از شهردار ‌پایتخت و تهدید به اعتصاب از ۱۲تا ۱۸ مهرماه و ادامه آن تا حصول نتیجه نهائی، مهر ۱۳۵۷ش.؛ دستور شهرداری تهران به معاون طرح و برنامه¬ریزی، به ¬منظور تهیة طرحی جدید برای ساختمان شهرداری از سوی اداره کل فنی و لزوم خرید مغازه¬های واقع در مسیر طرح، 1351/6/4ش.؛ درخواست شهردار منطقة 12 تهران از شهرداری، درخصوص اجازة پرداخت مبالغی به کارکنان فعال در ساعات غیراداری، از محل اعتبار محرمانه شهرداری و  موافقت با پیشنهاد یادشده، 1356/8/9ش.؛ نامه محمود مولوی نماینده وزیر ‌کشور در شهرداری ‌تهران، به مهندس‌توسلی شهردار‌ تهران، درخصوص منتفی بودن ایجاد دو ناحیه در سازمان شهرداری منطقه‌ هفت، ۱۳۵۹/۴/۳1ش.؛ مکاتبة نمایندة‌ وزیر کشور در شهرداری با شهردار تهران، مبنی بر مراقبت در مصرف اعتبارات منظور شده تحت عنوان هزینه‌های خاص برای شهرداری، 1358/12/4ش.؛ درخواست شهردار تهران از سرپرست وزیر کشور، مبنی بر پرداخت هزینه های انجام شده در شهرداری از محل اعتبارات پرسنلی به دلیل تأخیر در پرداخت بودجه و حذف بودجه برای هزینه‌های خاص در شهرداری،1358/10/22ش.؛ مکاتبة شهرداری‌ گرگان با استانداری ‌مازندران، درخصوص اتمام عملیات تعمیر عمارت‌ شهرداری و تقاضای اعزام مهندس دفتر فنی جهت تحویل آن، ۱۳۴۵/۱۱/۲۹ش.؛ نامة اداره‌کل اوقاف استان‌گیلان به استانداری استان‌ گیلان درخصوص احداث پارک‌شهر در منطقه لشت ‌نشاء و پیشنهاد واگذاری زمین موقوفه به صورت اجاره به شهرداری جهت احداث آن؛ ۱۳۶۲/۱۲/۸ش.؛ اسامی شهرداران منصوب از بین کارکنان وزارت‌آموزش و پرورش در شهرداری‌های استان ‌بوشهر،۱۳۶۸/۵/۱۹ش.؛ تصویب و ابلاغ بودجه سال ۱۳۷۵ شهرداری بابلسر از طرف استانداری مازندران،۱۳۷۴/۱۲/۱۳ش.؛ درخواست شهرداری تهران از وزیر مشاور، مبنی بر تصویب قانون خاص برای اجرای وصول اضافه ارزش  زمین¬های عمرانی از سوی شهرداری پایتخت، 1350/2/19ش.؛ خواسته ‌های ‌قانونی کارکنان ‌شهرداری از شهردار ‌پایتخت و تهدید به اعتصاب از ۱۲تا ۱۸ مهرماه و ادامه آن تا حصول نتیجه نهائی، مهر ۱۳۵۷ش.؛ دستور شهرداری تهران به معاون طرح و برنامه¬ریزی، به ¬منظور تهیة طرحی جدید برای ساختمان شهرداری از سوی اداره کل فنی و لزوم خرید مغازه¬های واقع در مسیر طرح، 1351/6/4ش.؛ درخواست شهردار منطقة 12 تهران از شهرداری، درخصوص اجازة پرداخت مبالغی به کارکنان فعال در ساعات غیراداری، از محل اعتبار محرمانه شهرداری و  موافقت با پیشنهاد یادشده، 9/8/1356ش.؛ نامه محمود مولوی نماینده وزیر ‌کشور در شهرداری ‌تهران، به مهندس‌توسلی شهردار‌ تهران، درخصوص منتفی بودن ایجاد دو ناحیه در سازمان شهرداری منطقه‌ هفت، ۱۳۵۹/۴/۳1ش.؛ مکاتبة نمایندة‌ وزیر کشور در شهرداری با شهردار تهران، مبنی بر مراقبت در مصرف اعتبارات منظور شده تحت عنوان هزینه‌های خاص برای شهرداری، 1358/12/4ش.؛ درخواست شهردار تهران از سرپرست وزیر کشور، مبنی بر پرداخت هزینه‌های انجام شده در شهرداری از محل اعتبارات پرسنلی به دلیل تأخیر در پرداخت بودجه و حذف بودجه برای هزینه‌های خاص در شهرداری،1358/10/22ش.؛ اتمام دوره خدمت دوساله غلامرضا نیک‌ پی شهردار‌پایتخت و انتصاب مجدد وی از سوی انجمن ‌شهرپایتخت، 1350/7/6ش.؛ انتصاب مهندس جواد‌شهرستانی به عنوان شهردار‌ تهران از سوی انجمن ‌شهر تهران، ۱۳۴۷/۸/۱۳ش.؛ متن استعفای غلامرضا نیک ‌پی شهردار پایتخت، ۱۳۵۶/۵/۲۵ش.؛ درخواست معاون مالی و اداری شهرداری تهران از قائم مقام شورای شهر تهران، مبنی بر ابلاغ پرداخت برآورد هزینه¬های مالی باقیمانده پروژة شهرداری منطقه 3 تهران، 1367/7/11ش.؛ تقاضای اصلاح بودجه بلدیة تهران؛  1312/5/4ش.؛ سیاهة کلیة آب¬های شهرداری تهران شامل؛ آب کرج، قنا¬ت¬های استیجاری، وقفی و ملکی، 16/2/1320ش.؛ رونوشت حکم انتصاب سرتیپ کریم¬ آقا¬خان بوزرجمهری به سمت بلدیة تهران، 1309/4/25ش.؛ نامه محمدنبی حبیبی شهردار تهران به سیدمرتضی طباطبائی قائم‌ مقام وزیرکشور در شهرداری و تقاضای تخصیص اعتبار از بودجه مصوب سال ۱۳۶۵ شهرداری تهران به منظور احداث بیمارستان ‌شهرداری در اراضی طرح عباس ‌آباد، ۱۳۶۵/۳/۲۸ش.؛ ابلاغ قانون اعتبار بلدیة تهران و واگذاری عوائد مستغلات به بلدیه¬ها، 1306/10/2ش.، و نمونه هایی از آرم ‌های شهرداری‌های کشور در دورة پهلوی.
2-نمایشگاه امیرکبیر
به مناسبت20 دی ماه سال1230ش.؛ سالروز قتل امیرکبیر، نمایشگاهی شامل 27عنوان در قالب 27 برگ سند آماده سازی و به 12 نمایندگی استانی و منطقه¬ای جهت برگزاری نمایشگاه همزمان ارسال شد. از جمله اسناد مهم معرفی شده در این نمایشگاه «نظرخواهي ناصرالدين‌شاه از مهدعليا، در مورد ازدواج ملك‌زاده خانم با اميركبير؛ [اعلام نظر مهد علیا] در خصوص واگذار کردن اختیار ازدواج ملک‌زاده به مصلحت شاه و بیان لیاقت امیر نظام برای این امر؛  و هم چنین دستخط ناصرالدین شاه خطاب به امیر نظام و صدور اذن ازدواج، احتمالا در تاریخ  [1265ق.]»؛ می¬باشد. دستخط اميركبير به شاه، در بارة مأموريت ميرزاجعفرخان به كرند و حدود ذهاب و پاسخ شاه به آن؛ نامه‌ای به اميرنظام در خصوص دستور شاه برای ماندن نویسنده، و درخواست تعیین تکلیف وی مبني بر ماندن يا رفتن نزد شاه؛ دستور براي کارسازی تنخواه بروات [ترکمانان] و عريضه¬اي در بارة تصرف عدواني قرية ورنكش؛ دستخط اميركبير به شاه، در مورد امور مربوط به آماده سازی تدارکات براي سواركاري و پاسخ شاه در این خصوص.؛ دستخط ناصرالدين‌شاه، مبني بر نگهداري از دست‌نوشته‌هاي خود خطاب به امير نظام؛ عريضه¬اي به ناصرالدين¬شاه مبنی بر موقوف نمودن رسم «خانه نزولی» و در خواست جلوگيري از ایجاد رعب و وحشت مردم توسط سواران نظام و دستور شاه به اميرنظام در اين خصوص؛ دستخط ناصرالدين¬شاه به اميرنظام و احوال‌پرسي از ايشان و دعوت از وی برای سواري به سمت آتشگاه؛ دستخط¬هاي ناصرالدين¬شاه به اميرنظام، احوالپرسي از ايشان و وصف ابتلای خود به زکام؛ صدور دستوراتی به امیرنظام، با موضوع آمدن شیل و دستور به مستوفی الممالک برای آوردن حساب‌ها؛ دستخط ناصرالدين¬شاه به اميرنظام مبني بر تبريك اتمام بناي عمارت ايشان؛ دستخط اميركبير به شاه مبني بر ملاقات هم‌زمان محمدجعفر مجتهد آباده و امام جمعة اصفهان در يك روز و موافقت شاه با آن؛ ارسال نوشتجات وزرای مختار [دول روس و انگلیس] برای شاه، اعتراض شاه به بی‌طرف نبودن وزاری مختار در خصوص مسائل ایران و عثمانی و تأکید بر مالکیت ایران بر جزیرة الخضر طبق عهدنامه؛ حكم ناصرالدين‌شاه، در بارة محافظت از اميركبير و خانواده‌¬اش در زمان تبعيد به كاشان.؛ دستخط اميركبير به شاه، ابراز تشکر از احوالپرسی شاه و تیهوی مرحمتی و نیز اعلام آزاد نمودن محمدامين‌ميرزا از حبس؛ دستخط اميركبير به شاه در باب مسائلی چون قرض از تجار خارجي، اختلاف نظر در اعطاي لقب سرتيپي و گفتگو با مفتي هرات؛ دستخط امير كبير به ناصرالدين‌شاه در بارة سوء تفاهم‌هاي پيش آمده ميان آن‌ها؛ سواد دستخط ناصر¬الدین شاه با عضد‌الملک، در بارة لزوم حفظ و نگهداری از او اولاد امیر بعد از قتل وی و سپردن رسیدگی تمام مسائل مربوط به آن‌ها به عضد‌الملک؛ 1300ق.؛ دستخط اميركبير درمورد كوچ شاه به علت نگراني از شيوع بيماري در شهر.؛ دستخط اميركبير به شاه، در بارة حسادت و بدگويي برخي از درباریان نسبت به وي و درخواست شرفيابي جهت رفع سوءتفاهم‌ها؛ دستخط اميركبير به شاه، در بارة انتقاد از حمايت وزير مختار[انگليس] از ميرعلي‌نقي‌خان و ميرهاشم‌خان؛ دستخط اميركبير به شاه، در بارة تأخير در پاسخ‌گوئي به نامة شاه به دليل حضور در مجلس تعزيه.؛ دستخط اميركبير به شاه، در بارة رسيدگي به كارهاي ميرزا احمدخان؛ دستخط اميركبير به شاه، در خصوص اشتباه پیش آمده در گزارش مربوط به وزیر نظام؛ نامة دلجویانة امیرکبیر خطاب به شاه با هدف اصلاح ذهنیت شاه؛ درخواست اميركبير از ناصرالدين-شاه براي ملاقات؛ مأموریت از سوی صدر اعظم برای بیان گزارشاتی در خصوص روانه شدن باقرخان و تفنگچیان به خراسان، تمام شدن مطالب چند تن از مأموران ایرانی در اسلامبول و بغداد، جواب عرايض حكام و بازديد و برآورد خرج بنايي برج انزلي و دریافت پاسخ؛ صدور دستوراتی به معیرالممالک درخصوص عیال شجاع السلطنه؛ درخواست جواب نقل بهمن¬ميرزا به نايب وزیر دول خارجه از شاه؛ دستخط¬هاي اميرنظام درخصوص اعزام حمزه میرزا و قشون جنگی به مشهد برای مبارزه با تركمانان؛ نامة اميرنظام به وزراي مختار دولتين روس و انگليس و اعتراض به تجاوز رشيدپاشا به خاك ايران و نیز درخواست رفع اختلافات و تعیین حدود دو کشور ایران و عثمانی و دستخط ناصرالدين¬شاه به اميرنظام، مبني بر آماده نمودن نوشتجات خراسان و اعزام عباس¬قلي¬خان ميرپنجه با قشون به هرات؛. عناوین دیگر این نمایشگاه بود.
3- نمایشگاه اسناد دانشگاه تهران
نمایشگاه یاد شده شامل  56  عنوان سند با  معرفی 196 برگ سند آماده سازی و برای روابط عمومی سازمان جهت نمایش در دانشگاه تهران ارسال شد. قانون اجازه تأسيس دانشگاه تهران در تاریخ 1313/3/10ش.؛ قدیمی¬ترین سند و اعطای دکترای افتخاری دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به سیدمحمدعلی جمالزاده و غیبت وی در مراسم اهدا و درخواست برای اعلام چگونگی ارسال منشور یاد شده در تاریخ 1355/9/2ش.؛ جدید¬ترین سند معرفی شده در این نمایشگاه بوده است. دیگر عناوین این نمایشگاه به شرح زیر است:
رونوشت فرمان اجرای قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران؛ رونوشت لايحة قانوني تأسيس دانشگاه در پايتخت؛ رونوشت قبالة زمين و نقشة ساختمان دانشگاه تهران؛ قرارداد استخدام مابین اداره¬کل صناعت و فلاحت و دکتر وکتن طبیب بیطار تبعة فرانسه به سمت مدیر فنی امور مربوط به تربیت حیوانات اهلی، اصلاح نژاد آنها و تدریس در دانشکدة فلاحتی کرج و دانشکدة بیطار تهران به مدت سه سال؛ اسامی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در دروس علمی و فنی و عنوان دروس و محل تدریس آنان؛ نظامنامة شورای دانشگاه تهران؛ ابلاغ قانون اجازه استخدام سه استاد آلمانی برای تدریس در دانشگاه تهران؛ كارنماي دروس ادبي و حقوقي و علمي و فني دانشگاه تهران در سال 1314-1315؛ نظامنامة انتخاب دانشیار دانشگاه تهران؛ قانون تأسیس و نظامنامه¬های دانشگاه تهران؛ نظامنامة شورای دانشگاه تهران؛ نظامنامة انتخاب دانشیار دانشگاه تهران؛ قانون تأسیس و نظامنامه¬های دانشگاه تهران؛ گواهینامة دکترای عباس اقبال آشتیانی در رشتة ادبیات دانشگاه تهران؛ تصديق موقت دارالإنشاء دانشگاه تهران براي اعلام پايان تحصيلات محمدحسين افشار قاسملو در دورة ليسانس رشتة زبان خارجه؛ نظامنامة تعیین وظایف محصلین دانشکدة معقول و منقول در تعطیلات تابستان؛ نظامنامه و مقررات دانشگاه تهران در سال تحصيلي 1315-1316ش.؛ نظر دانشکدة فنی – ریاضی دانشگاه تهران، درخصوص نامة ستاد ارتش برای آموزش مهندسان متخصص فنون هوایی و لزوم تهیة ابزار مورد نیاز؛ متمم اساسنامة دانشسرايعالي، مصوب شوراي دانشگاه تهران؛ نامة وزير دارايي به خزانه-داري¬كل، براي اعلام محل پرداخت بهاي زمين¬هاي خريداري شده براي كوي دانشگاه؛ درخواست ابلاغ دستور اجرای تصویب¬نامه، در مورد ضمیمه شدن دانشکدة کشاورزی به دانشگاه تهران؛ سياهة اسامي استادان دانشگاه تهران، درجه و حقوق دريافتي آنان؛ لايحة امور مالي دانشگاه تهران در راستاي استقلال مالي آن؛ ابلاغ رونوشت تصویب¬نامة هیئت وزیران، مبنی بر واگذاری اراضی دوشان¬تپه به دانشگاه تهران با هدف ایجاد ایستگاه و مزرعة نمونة دامپروری و تلقیح مصنوعی و اصلاح نژاد اسب؛ رونوشت تصويب¬نامة هيئت وزيران براي انتقال هنرسراي عالي به دانشگاه تهران؛ اساسنامة دورة كتابداري و بايگاني دانشگاه تهران؛گزارشي از برنامه¬ها و آيندة مؤسسة علوم اداري دانشگاه تهران؛ حكم وزير فرهنگ براي انتصاب دكترموسي عميد به رياست دانشكدة حقوق و علوم سياسي و اقتصادي؛ دلایل رئیس دانشگاه و دانشکدة پزشکی تهران، درخصوص عدم ایجاد کرسی شکسته¬بندی در دانشکدة پزشکی؛ ترجمة متن سخنرانی دکترسیاسی در مراسم اهدای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به آندره گدار و هانری کربن؛ درخواست از وزير فرهنگ براي امضاي حكم استادي مظفرالدين¬خان فرخ، دانشيار دانشسراي عالي؛ نامة وزير فرهنگ به رئيس دانشگاه تهران در خصوص برگزاري جشن يك¬هزاروصدمين سال تولد رودكي و تأكيد بر سخنراني هادي حائري در مراسم مذكور؛ گزارش مراسم اهدای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به آندره گدار و هانری کربن؛ درخواست دکتر محمد معین از دکتر اقبال، نخست وزیر، برای ضمیمه کردن سازمان دائره¬المعارف ایران و شیعه به دانشگاه تهران( دانشکدة ادبیات)، پس از تأمین اعتبار و اعلام اسامی اعضای پیوسته و وابستة آن؛ اعتراض اتحادية ملي دانشجويان سوئيس به اقدامات پليسي دولت ايران عليه دانشجويان دانشگاه تهران؛ ترجمة تلگراف اعتراض¬ دانشجويان بلغار نسبت به اقدامات خشونت¬آميز دولت ايران نسبت به دانشجويان [دانشگاه] تهران؛ آئين¬نامة اجراي ماده 17 قانون تأسيس دانشگاه، مصوب هيئت وزيران؛ آئين¬نامة انضباطي دانشگاه تهران؛ قانون توسعه و تكميل امور دانشگاه تهران؛ درخواست مدیرکل دبیرخانة دانشگاه تهران از وزیر فرهنگ، برای تصویب اعطای درجة دکترای افتخاری دانشگاه به پروفسور یان ریپکا، استاد دانشگاه شارل اول پراگ، به پاس خدمات وی به زبان و ادبیات فارسی و اعلام موافقت با پیشنهاد یاد شده؛ موافقت دکتر خانلری، وزیر فرهنگ، با رأی شورای دانشگاه تهران برای اعطای درجة دکترای افتخاری به سرواپالی راها و کریشنان، رئیس جمهور هند؛ حكم وزير فرهنگ براي انتصاب دكتر ذبيح¬الله صفا به سمت رياست دانشكدة ادبيات؛ بودجة هزينة سال 1343 دانشگاه تهران؛ پيام رئيس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصيلي 1343-1344 به دانشجويان سال اول؛ گزارش¬هاي تفصيلي دانشكده¬هاي دانشگاه تهران؛ حكم وزير آموزش و پرورش براي انتصاب مجدد دكترجهانشاه صالح به سمت رياست دانشگاه تهران؛ اعطاي نشان دانش درجة اول به جهانشاه صالح، به پاس تحقيقات و اكتشافات علمي وي؛ ابلاغ رونوشت تصویب نامة هیئت وزیران، مبنی بر عضویت دانشگاه تهران در جامعة بین¬المللی کتابخانه¬ها  و مرکز مبادلات آمریکا؛  شرح حال و مدارج علمي، اداري و دانشگاهي برخي از استادان دانشگاه تهران؛ موافقت هيئت وزيران با الحاق دانشگاه تهران به مراكز بين¬المللي و اعلام محل اعتبارات بودجه براي پرداخت حق عضويت؛ سياهة مشخصات دانشكده¬هاي دانشگاه تهران؛اعطاي نشان دانش درجة اول به جلال همائي، استاد دانشگاه تهران؛ اعطاي نشان فرهنگ درجة دوم به صادق مبيّن، استاد دانشگاه تهران؛ اعطاي نشان فرهنگ درجه دوم به محمدعلي رحمتي، استاد دانشگاه تهران؛ اعطاي نشان هنر درجة دوم به پرويز تناولي، دانشيار دانشگاه تهران، به پاس خدمات وي در شناساندن هنر و فرهنگ ايران؛ اعطاي نشان سپاس درجة اول به دكترابوالحسن نديم، استاد و رئيس دانشكدة بهداشت دانشگاه تهران و سياهة مقالات فارسي و انگليسي وي؛ يادداشتي از دكترعلي¬اكبر سياسي در خصوص واگذاري حقوق ناشي از چاپ آثار محمدعلي جمال¬زاده به دانشگاه تهران، انتخاب هيئت امنا و تعيين مواد مصرف درآمدهاي حاصله؛ تصویر اظهارنامة سیدمحمدعلی جمالزاده برای واگذاری کتابخانة شخصی خود در ژنو به دانشگاه تهران و بیان مشخصات آن و نظامنامة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی