از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

به مناسبت 10 آذر، سالروز شهادت آیت الله مدرس(ره) و روز مجلس


 
کتاب اسناد دورة اول مجلس شورای ملی، اثری ارزشمند مربوط به یکی از نهادهای مهم تاریخ معاصر ایران یعنی مجلس شورای ملی و شامل چند بخش است. در بخش اول با عنوان امتیازات، اسنادی در خصوص شیلات؛ بیمه؛ حمل و نقل؛ راهسازی؛ پست و دیگر امتیازات متفرقه آمده و نخستین سند این قسمت،  مصالحه‌نامة میرزا حسین خان سپهسالار با مارتینوویچ لیانازوف پیرامون اجارة شیلات است. همچنین می توان به قرارنامة کنترات شیلات و تجدید آن اشاره کرد. بخش دوم به موضوع بریگاد قزاق اختصاص دارد. یکی از مهمترین اسناد این بخش با عنوان «کنترات پالکونیک چارکوفسکی مأمور خدمت در ایران به تاریخ 12 رمضان 1299ق. » می باشد.  بخش سوم کتاب به اسناد  بانک‌ها پرداخته است. امتیازنامچه بانک شاهنشاهی ایران، قرارداد اعطای وام به ایران،  تأئید طلب حاج امین الضرب و غیره... از جمله عنوان‌های اسناد در این بخش است. بخش چهارم به اسناد روابط ایران و انگلیس اختصاص دارد که در آن اسنادی با موضوع تعرفه تجاری، بحرین و تلگرافخانه آمده است. در بخش پنجم با عنوان مستشاران، حکم‌های استخدام مستشاران خارجی، دیده می‌شود. بخش ششم اثر، به صورت مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی اختصاص یافته است. بخش هفتم مربوط به اسناد انجمن ایالتی آذربایجان است که در قالب دو مبحث  1 -تظلم خواهی صاحب امتیاز تلفن‌خانه ارومیه 2- مکاتبات کنسول‌های انگلیس و روسیه، سندهایی آمده است. در بخش هشتم با عنوان متفرقه، اسنادی با موضوع گزارش اعتماد الایاله طالشی از اختلافات مرزی ایران و روسیه، مکاتباتی درخصوص تداوم پرداخت حقوق میرزا مهدی خان ممتحن الدوله و گزارشی از کارپردازی ایران در عشق آباد درخصوص آزادسازی زنان ایرانی اسیر در تراکمه آمده است.
گفتنی است قدیمی‌ترین سند این اثر به تاریخ 1296ق. و جدیدترین مربوط به سال 1328ق. است.
کتاب اسناد دورة اول مجلس شورای ملی، اسناد بهارستان(2)،  به کوشش مسعود کوهستانی نژاد، در قالب 272 صفحه توسط کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی در سال 1388 به چاپ رسیده است.