از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

برگزاری صدو سومین جلسه کارگروه ارزیابی و خرید اسناد آرشیوی


صدو سومین جلسه کارگروه ارزیابی و خرید اسناد آرشیوی در روز چهارشنبه مورخ1396/6/22در سالن جلسات طبقه دهم ساختمان اسناد ملي ایران با حضور معاون اسناد ملی و اعضای کارگروه برگزار گرديد.
 در اين جلسه23 مجموعه ارائه شد که تعداد 8   مجموعه سند مورد ارزيابي ، كارشناسي و قیمت گذاری قرار گرفت. اسناد ارزيابي شده ، به شرح زیر است:
923 برگ سند ، 18 طومار ،1 وقف نامه و 1 سواد وقف نامه ، 1برگ فرمان، 1 سواد فرمان، 2 برگ حکم،3 سواد حکم ، 3 عقدنامه، 1 وصیت نامه ، 1 پاکت، 28 قطعه عكس
شایان گفتن است, اسناد مذكور متعلق به دوره زماني (1351 – 1212ق.) – (1344-1303 ش.)- 1909م. مي‌باشد.