از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

برگزاری سيصدوبیست و چهارمین جلسه شوراي اسناد ملي ايرانسيصدوبیست و چهارمین جلسه شوراي اسناد ملي ايران صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25 با حضور آقايان مهدی حجت عضو متبحر در تاریخ و فرهنگ ایران و رئیس شورا؛ حسین عسکریان ابیانه معاون اداری٬ مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ سيامك سعيد فوائدي داديار دادسراي ديوان عالي كشور؛ فياض شجاعي دادستان کل ديوان محاسبات كشور؛ مهدی اشراقی معاون اداری و مالی سازمان اداری و استخدامی کشور و دكترشهرام يوسفي فر معاون اسناد ملی و دبير شورا در ساختمان اسناد ملي ايران برگزار گرديد.
در این جلسه گزارش خرید اسناد آرشیوی غیر دولتی(اصفهان) مورد بررسی وتبادل نظر قرارگرفت و مصوب شد گردش کاراسناد مذکور به دادستان کل کشور اعلام و همزمان با مالک اسناد به منظور جلب رضایت ایشان برای خرید اسناد مذاکره و نتیجه به شورا گزارش گردد.
همچنین درخصوص تعیین تکلیف اسناد منطقه تجاری وصنعتی بندر انزلی مصوب شد جلسه ای با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به منظور رفع خلاءهای قانونی برگزار و همزمان مستندات مربوطه به نماینده دادستان کل کشور در شورای اسناد ملی جهت اقدام لازم ارسال ومصوبه شورا در مورد شمول قانون اسناد ملی ایران در مناطق آزاد به منطقه تجاری و صنعتی انزلی، ابلاغ گردد.
در انتهای جلسه اعضای شورا به منظور انتخاب اعضای کارگروه خرید اسناد آرشیوی، مصوب نمودند جلسه شورای اسناد ملی با حضورتمام اعضای کارگروه خرید اسناد آرشیوی تشکیل و موضوعات مربوطه بررسی و تصمیم نهایی اخذ گردد.