از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

آگهی مبنی بر خودداری از دست زدن به مین


آگهی مبنی بر خودداری از دست زدن به مین و گلوله‌های رها شده نیروهای متفقین در منطقه قم
شرح: سندي كه در اين شمارة معرفي مي‌گردد به مناسبت, 3 شهریور 1320، سالروز اشغال ایران توسط متفقین انتخاب گرديده است. تاريخ سند24/1/1326ش. مي‌باشد و به شماره 293004741 در آرشيو ملي ايران نگهداري مي‌شود. این سند آگهی فرماندار قم خطاب به اهالی است که، چون مین گذاری محل از سوی نیروهای متفقین و گلوله‌های توپ رها شده باعث کشته و زخمی شدن اهالی شده است، مردم از دست زدن به اشیای مشکوک پرهیز نمایند و مأموران انتظامی را مطلع سازند.