از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

معرفی کتاب «فهرست اسناد موجود درمعاونت اسناد سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
 به مناسبت اول شهریور,  روز پزشک

در آرشیو ملی ایران اسناد ارزشمند و مختلفی با موضوع پزشکی نگهداری می شود.  هدف از تهیه این کتاب در اختیار نهادن اطلاعات کلی و پایه مربوط به این گونه اسناد است. در مقدمه کتاب آمده که مجموعه اسناد موجود در قالب دو مجموعه آماده سازی شده است. یکی مجموعه اصلی یا اسناد عمومی که اطلاعات آنها از طریق رایانه قابل بررسی است و دیگری مجموعه مشهور به نخست وزیری که برای بررسی آنها باید کتابچه‌های راهنمای این مجموعه را ورق زد. محققان برای تدوین این کتاب از قریب به 30 کلیدواژه، که قبلا در معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی مطابق فهرست اسناد تهیه شده، بهره جسته اند. این کلیدواژه‌ها در جدولی بدین ترتیب آمده است: امراض، بهداشتی، دارالفنون، پزشکان، مراکز درمانی، دارو، مدرسه طب، علوم پزشکی، بهداری، پرستاران، مدارس پرستاری، بنگاه دارویی، طولوزان، پزشکی، بهداشت جهانی، بهداشت عمومی، مدرسه بیطاری، صلیب سرخ جهانی و پزشکی قانونی. در میان 6200 پرونده در ارتباط با تاریخ پزشکی بیشترین اسناد به کلیدواژه پزشکان با 2376، بهداشتی با 1033پرونده و امراض با 824 پرونده اختصاص دارد که فهرست آن‌ها به ترتیب در صفحات جای گرفته است. اطلاعات فهرست اسناد در جدولی شش ستونی ارائه گردیده که ردیف تعداد سند در هر موضوع یا کلیدواژه، کلیدواژه، عنوان سند، شماره سند، کد محل در آرشیو، تعداد صفحات سند، شماره فیش و نهایتا تاریخ سند را مشخص می‌سازد. بررسی تاریخ اسناد که عمدتا شمسی و بعضا قمری است نشان می‌دهد اغلب آن‌ها به دوره پهلوی اول و سپس پهلوی دوم و قاجار تعلق دارد.  
در پایان کتاب نمایه‌هایی از اشخاص، بیماری‌ها و جای‌ها آمده است. در نمایه بیماری ها نام ده‌ها بیماری آورده شده که بیشترین ارجاعات اسناد به بیماری آبله، مالاریا، بیماری‌های واگیردار، وبا، تراخم، سل، طاعون، حصبه و تیفوس است.
در تهیه این کتاب سازمان اسناد و کتابخانه ملی و فرهنگستان علوم از حامیان طرح تدوین و دانشگاه علوم پزشکی تهران از اهتمام کنندگان نشر این اثر برشمرده شده‌اند.
کتاب فهرست اسناد موجود درمعاونت اسناد سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی, تحقیق, گردآوری وتدوین, محمدرضا شمس اردکانی- ‌[و دیگران]، در قالب 512 صفحه توسط نشر  راه کمال: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران، در سال  1387، به چاپ رسیده است.