از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بازدیدها

 آرشیو ملی آبانماه، میزبان سه گروه بازدیدکننده از بخش‌هاي مختلف بود كه از نزدیک با وظایف و فعالیت‌های اداره‌کل‌های آن آشنا و کارشناسان هر قسمت به سوال‌های مختلف بازدیدکنندگان پاسخ‌هاي مناسب دادند. اسامی بازديدكنندگان به شرح زیر است:

Ø      مديران سازمان برنامه و بودجه

Ø      كارشناسان كاخ گلستان

Ø      كاركنان وزارت نيرو